Oratastic

Nordplusprosjektet 2

Nordplusprosjektet 2

Grammatikk spiller tradisjonelt en sentral rolle i språklæreverk. Både språklærere og innlærere ser grammatikk som viktig, men undervisningen i emnet blir fort teoretisk og oppleves kjedelig og tung. Nyere forskning innen psykologi, kognitiv forskning og språkvitenskap har gitt oss bedre innsikt i hvordan språket og hjernen fungerer. En sentral innsikt er at vi opererer mer med grupper av ord (kollokasjoner) enn med ord og former alene.

Multisensorisk grammatikkundervisning har to hovedmål: 1) bidra til inspirert og engasjerende undervisning gjennom bruk av kroppen, farger og aktiviteter og 2) bidra til et syn på språket hos lærere og innlærere som er mer i samsvar med hvordan språket faktisk fungerer.

Metoden krever ikke at lærere og innlærere er kjent med særlig teori. Basert på faktisk språkbruk fokuserer tilnærmingen på å lære grammatikk i kontekst, utledet fra semantiske kategorier (mening) framfor tradisjonelle grammatiske paradigmer (former).

Nettressursen gir deg nyttige råd for multisensorisk grammatikkundervisning og beskriver en rekke aktiviteter, videoer og tegnspråk til bruk i klasserommet – til og med noe så spennende som grammatikk-lyrikk!

Materialene er utarbeidet av prosjektpartnere fra Språkenes hus i Latvia, Universitetet i Tartu i Estland og Universitetet i Oslo og Alfaskolen i Norge, basert på Snorre Karkkonen Svenssons konsept, og viderefører et samarbeid som ble etablert i et tidligere Nordplus-prosjekt (2020-2022) hvor vi utviklet lærerressursen multisensorisk uttaleundervisning for norsk.

Prosjektet er finansiert av NORDPLUS, Nordisk ministerråds støtteprogram innen livslang læring, med Elīna Kokareviča som prosjektleder. Fra Språkenes hus deltok også Snorre Karkkonen Svensson, Alise Birnbauma og Marta Roķe (innhold), Milica Protić Kojović (illustrasjoner), Gatis Pāvils og Arciom Savucin (webutvikling), fra Universitetet i Tartu Antonina Kostina, Øyvind Rangøy og Adele Vaks (innhold), fra Universitetet i Oslo Victor Hansen (innhold), mens Vera Syrovatskaya har deltatt fra Alfaskolen i Norge. Partnerne har hatt arbeidsmøter i Riga, Valmiera, Pärnu og Oslo.

Innhold