Oratastic

Hjernen er stjernen

Hjernen er stjernen

Hvor i kroppen oppbevarer vi språket? I hendene og føttene? Ja, selvfølgelig. I magen? Av og til! I hjertet? Absolutt, kanskje spesielt morsmålet. Men den som muligens gjør mesteparten av jobben, er hjernen. Det er hjernen vi bruker for å finne mening i det vi hører og leser, finne mønstre og dra konklusjoner, og for å sette sammen det vi selv vil uttrykke. Når elever kommer til norsktimen, er det enkelt å låne penn eller papir, men alle må ha med sin egen hjerne. For den skal brukes her!

Kunnskap er ikke et produkt som kan kjøpes like enkelt som ei pølse i kiosken – for å få det, må vi jobbe litt selv. Når vi må bruke hodet for å finne mønstre og mening, regelmessigheter og pussigheter, betyr det at vi tilbringer lengre tid med materialet. Da festes innholdet sterkere i minnet. I tillegg gir passe utfordrende oppgaver mer motivasjon enn altfor enkle eller altfor vanskelige oppgaver. Hva med å la elevene leke språkdetektiv? Da kan de både oppleve mestringsfølelse, interesse og motivasjon til å jobbe videre selv.

Ved å jobbe litt hardere med en oppgave, oppstår det sannsynligvis også flere spørsmål underveis. Dette gjør det mulig å diskutere språket mer og grunn til å lete selvstendig etter svarene. Vips, så har læreren skapt et utgangspunkt både for at elevene blir det metaspråklige mer bevisst og tar ansvar for egen læring – i tillegg til at de har tilegnet seg grammatikk!

Å ta ansvar for egen læring er noe av det viktigste du kan gjøre for å nå læringsmålene i språkopplæringa. Dette understreker blant annet Thinking Approach, et rammeverk for språklæring som du kan lese mer om her og i artikkelen Språkdidaktikk for de små grå av Snorre Karkkonen Svensson (i samlinga her). Tilnærminga legger vekt på koblingen mellom språk og tanke, og legger fram ulike teknikker som lar de små grå skinne i språktimene. Blant annet anbefaler rammeverket innlærerbank – et lite korpus av språkmateriale som innlærere samler selv. Dette kan innebære ulike tekster fra “den virkelige verden”: regler, egne feil, lydopptak av egen uttale osv. Hva ville du hatt i din innlærerbank?

Føles det like skremmende for deg å ikke gi elevene noen ferdig formulerte regler og svar som å gå ut i den mørke natta? Fortvil ikke! Stjernene er der for å vise vei. Språkinnlærere er som regel glade for å bruke sine små grå på måter som er gøy og passe utfordrende. På disse sidene finner du mange gode ideer til klasseromsaktiviteter. Etter hvert får du også verdifull innputt fra elevene dine: Er det spørrelek, quiz, kryssord, sudoku eller andre tankeleker som gjelder? Det blir gøy når hjernene får være stjernene!

Innhold