Oratastic

Bruk kroppen

Bruk kroppen

Språket bygger på vår fysiske erfaring av verden. Når vi snakker om ting rundt oss, bruker vi kroppen som utgangspunkt – vi snakker om åsrygger og foten av fjell, vi går «opp» eller  «ned» ut fra hvordan kroppen erfarer verden.  Og når vi lærer – uansett hva vi lærer – tar mennesker av kjøtt og blod i bruk alle slags erfaringer.

Fysiske aktiviteter påvirker måten vi tenker og lærer på, positivt. En real treningsøkt før norsktimen er slett ingen dårlig ide. Lærere kan bruke fysiske aktiviteter i selve læringsprosessen på andre måter. Den såkalte fullstendig fysikalsk respons–metodikken (TPR, total physical response), som har eksistert siden 1960-årene, går ut på at innlærere faktisk gjør det læreren sier på målspråket. Dette kan vi fortsatt bruke til å lære nye ord.

Vær kreativ også når du underviser i grammatikk. Du kan integrere fysiske aktiviteter i alle former for undervisning, både i klasserommet, på nettet og i privattimer, slik at det bidrar til læring og gjør timene gøyere. Her er noen tips til hvordan kroppen kan brukes i grammatikkundervisning:

  • bevege seg rundt i klasserommet (f.eks. i undervisning av ordstilling)
  • bruke avtalte tegn for grammatiske kategorier (f.eks bestemthet, tempus, kjønn) – slik kan vi også rette feil
  • bruke tegn og bevegelser for å lære partikkelverb og hvordan man uttrykker stedsforhold (f.eks. i eller )
  • gå på en liten tur i byen der innlærere f.eks. kan praktisere å snakke om retninger, bruke imperativ, bruke bestemt form for konkrete opplevelser og inntrykk under turen
  • tilpasse kjente leker til grammatikkundervisningen

Vi kan også bruke sansene på utradisjonelle måter, både til ordforråd og grammatikk – dere kan f.eks. lage mat sammen og bruke anledningen ikke bare til å lære nye ord som forteller hvordan maten smaker, men også praktisere bruk av bestemt form, siden det er snakk om konkrete gjenstander som vi kan ta og føle på.

Innhold