Oratastic

Litteraturliste

Litteraturliste

Hvis du vil vite mer om temaene vi skriver om på denne ressursen, kan du finne det f.eks. i litteraturen vi har brukt.

Multisensorisk læring og -undervisning

 • Baines, Lawrence. (2008). A Teacher’s Guide to Multisensory Learning. Improving Literacy by Engaging the Senses. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development. (elektronisk utgave)
 • Duesund, Liv. (2003). Kroppen i verden. Skapande Vetande 40. Linköping: Linköpings universitet
 • Eysenck, M.W; Keane, Mark T. (2010). Cognitive Psychology. New York: Psychology Press.
 • Fredriksen, Biljana C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Gulliksen, M. (1997). Det skapende møtet: En teoretisk og en praktisk-estetisk studie av personens møte med materialet i den skapende prosessen (Master’s thesis). Notodden: Telemark University College.
 • Moltubak, Jørgen. (2015). Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Rasmussen, B. (2012). Kunsten å forske med kunsten: et blikk på kunnen ut fra praksis-teori-relasjonen I Gürgens Gjærum R. & Rasmussen B. Forestilling, framføring, forskning. Akademika forlag. Trondheim, s. 23-49.
 • van Leeuwen, Theo. (2015). Multimodality in Education: Some Directions and Some Questions. I TESOL QUARTERLY 49, No. 3, September 2015, p. 582-589.

Andrespråkslæring og -undervisning generelt

 • Cook, Vivian. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. London: Hodder Education.
 • (2011). Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering. Europarådet.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Randen, Gunhild Tveit. (red.) (2018) Norsk som andrespråk. Cappelen Damm Akademisk

Aktiviteter i klasserommet

 • Rinvolucri, Mario. (1984). Grammar Games. Cognitive, affective and drama activities for EFL students. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, Steve; Conti, Gianfranco. (2016). The Language Teacher Toolkit. S. Smith and G. Conti.
 • Svensson, Snorre Karkkonen. (2008). Språkdidaktikk for de små grå. I Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet (Carlsen, C. et al. (eds.)), Oslo: Novus forlag.

Kognitiv lingvistikk og konstruksjonsgrammatikk

Kontrastiv grammatikk / språktypologi

 • Barnes, J., 1984. Evidentials in the Tuyuca Verb. International Journal of American Linguistics, 50(3), pp.255–271. https://doi.org/10.1086/465835.
 • Brown, Penelope and Stephen C. Levinson. (1987) Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press. [Først publisert i 1978 som del av Esther N. Goody (red.): Questions and Politeness. Cambridge University Press
 • Chen, M.K.. (2013) The Effect of Language on Economic Behavior: Evidence from Savings Rates, Health Behaviors, and Retirement Assets. American Economic Review, 103(2), pp.690–731. https://doi.org/10.1257/aer.103.2.690.
 • Choi, S.; Bowerman, M. (1991) Learning to express motion events in English and Korean: The influence of language-specific lexicalization patterns. I Cognition. 41 (1991) 83-121  https://schoi.sdsu.edu/docs/Choi_Bowerman_Cognition_1991.pdf 
 • Durst-Andersen, P. (2011) Bag om sproget. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Evans, Nicholas; Levinson, Stephen C. The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science.//Behavorial and brain sciences. (2009). 32, 429–492.
 • Jarvis, Scott; Pavlenko, Aneta. (2008). Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. Routledge
 • Lakoff, Geroge. (2003) Hverdagslivets metaforer: fornuft, følelser og menneskehjernen (Norsk oversettelse av Hidle, Mie). Pax forlag. 
 • Langacker, Ronald W. (2008). Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press

Den muntlige grammatikken

Bruk av korpus

Aktiviteter utviklet for datadrevet læring
 • Learning and teaching with SketchEngine med James Thomas. Tilgjengelig på: https://www.versatile.pub/teaching-online. Siste gang besøkt: 15.09.2023
 • Constructicon for English-speaking learners of Ukranian. Tilgjengelig på: https://constructicon.github.io/russian/. Siste gang besøkt: 15.09.2023
 • SMARTool for English-speaking learners of Russian utviklet av Universitet i Trosmø. Tilgjengelig på: SMARTool. Siste gang besøkt: 15.09.2023
 • Hasselgård, Hilde. (2004) Å bruke korpus i språkundervisningen. I: Fremmedspråkdidaktikk (red. Bjørke, Camilla; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita). Cappelen Damm Akademisk. (ss. 139 – 156)
Korpora vi har brukt
 • SketchEngine internettkorpus med data for over 90 språk. (Gratis tilgang ved alle universiteter i Europa, i øvrige land tilgjengelig for gratis prøveperiode og ellers mot abonnement.) Tilgjengelig på:  https://www.sketchengine.eu/. Siste gang besøkt: 15.09.2023 
 • Aviskorpus utviklet av Universitet i Bergen. Tilgjengelig på: http://korpus.uib.no/avis/bokm.html. Siste gang besøkt: 15.09.2023
 • Apper utviklet av Nasjonalbiblioteket DH-Lab som er basert på deres digitaliserte bok- og avissamling. Tilgjengelig på: Apper fra DH-LAB | Nasjonalbiblioteket (nb.no). Siste gang besøkt: 15.09.2023
Forskningen rundt datadrevet læring og korpus bruk

Innhold