Oratastic

Skap interaksjon

Skap interaksjon

Det er samhandlingen i klasserommet som engasjerer oss. Har du noen gang lagt merke til at du lærer best når du har det gøy i aktivitet med andre? Når vi er engasjert i det vi gjør, kan vi lære mye mer gjennom å utveksle ideer, meninger og følelser. Vi har en lav terskel for å bruke språket og teste hypotesene våre.  

Språk har mange sosiale funksjoner, og grammatikkundervisning kan gjøres sosialt. Humor, spenning, lek og konkurranse – det er flere måter å oppnå læringsglede og lykke på! Stup i det, og prøv noen av aktivitetene under for å skape interaksjon i grammatikkundervisningen din.

  1. Bruk språket til å oppnå et felles mål gjennom samarbeid. Aktiviteter kan f.eks. være et gjensidig samarbeid ved at elevene snakker sammen i løpet av en prosess, eller styres av én elev mens den andre lytter og utfører handlingen. Du kan også gi elevene i oppgave å bruke en bestemt grammatikkregel.
  2. Gi innlærerne i oppgave å formidle informasjon. Dette kalles også omvendt klasserom. Her kan innlærerne forklare noen temaer til andre. Den beste måten å lære noe på er ved å lære det bort til andre.
  3. La elevene fremføre rollespill i timene dine, og fokuser på grammatiske regler de skal bruke i fremføringen.
  4. Til slutt, spill diverse spill som du har til rådighet, for eksempel bildeforklaringsspillet ALIAS. Elevene elsker det!

Mennesker er sosiale dyr, og vi lærer ofte best sammen med andre. Bruk samhandling for alt det er verdt, og la elevene delta aktivt i sin egen læring.

Innhold