Oratastic

Verbfrasen​

Verbfrasen

Her finner du håndtegn for verbfrasem som du kan bruke i klasserommet både når du bruker formene selv og når du retter innlærernes feil. Håndtegnene er basert på kroppslig konseptualisering av de grammatiske konseptene. 

I tillegg har vi også en samling av håndtegn for kjerneverb som kan brukes på samme måte. Det er grunnleggende verb som er knyttet til vår kroppslige opplevelse av verden, f.eks. bevegelse og persepsjon. Nesten hvert kjerneverb kan danne partikkelverb som har forskjellige betydninger, og betydningen kan også variere avhengig av kontekst. Når man arbeider med partikkelverbene, bruker man tegnene for disse kjerneverbene i kombinasjon med tegnene for preposisjonene.

Preteritum

Planlagt framtid

Projisert framtid

Infinitiv

Perfektum partisipp

Gi

Ha

Hadde

Hatt

Ligge

Sitte

Komme

Sette

Tror

Tenke

Vite

Vet

Synes

Kan

Skal

Vil

Stå

Nåtid presens

Bør

Burde

Være

Holde

Dra

Skrive

La

Trykke

Kaste

Skyte

Slå

Kom til å

Infinitiv - presens - preteritum - partisipp

Å vite - vet - visste - visst

Å la - lar - lot - latt

Å slå - slår - slo - slått

Å tenke - tenker - tenkte - tenkt

Innhold