Oratastic

Varier!

Har du opplevd at elevene dine gjesper i timene? Kanskje du til og med selv har måttet undertrykke et lite gjesp i timen din? Som lærere må vi tilrettelegge grammatikkundervisningen for at elevene skal holde på konsentrasjonen over lengre tid. Nøkkelordet er variasjon.

Variasjon i grammatikkundervisning har flere fordeler – i tillegg til at innlærerne ikke kjeder seg, får de samtidig trene ulike ferdigheter og aspekter ved språket. Involver sansene og varier aktivitetene!

Den tradisjonelle grammatikkopplæringen oppleves ofte som variert nok. Vi lærer bort ulike grammatiske temaer, og inkluderer alle ferdigheter som å lese regelen, skrive grammatikkoppgavene, lytte til andre og interagere muntlig med andre ved å stille spørsmål og bekrefte forståelsen. Hvorfor oppleves den tradisjonelle grammatikkopplæringen i så fall som monoton og til tider kjedelig?

1 Varier tilnærmingen til grammatikkundervisning

Det er viktig å lære ordklasser og bøyningsformer og ha et tradisjonelt fokus på form i undervisningen. Samtidig hjelper ikke kunnskap om ordklasser noen til å fungere sosialt. Fokus på innhold er dermed nødvendig for å gi elevene forståelse av hvordan former fungerer i en sosial kontekst, og hvordan vi gjør oss forstått ved bruk av riktige grammatiske former i en konkret situasjon. Slik navigerer du deg mellom den kognitive og sosiokulturelle tilnærmingen til læring og undervisning. Les gjerne om andre strategier du kan bruke som lærer i norsk som andrespråk i boka Norsk som andrespråk av A. K. Gujord og G.T. Randen (red).

2 Integrer med andre språkferdigheter

Det er slett ikke nødvendig å annonsere grammatikkdelen (og kanskje legge til at den blir lang og kjedelig) for å snakke om grammatikk. Form og betydning går hånd i hånd og gjør seg gjeldende i lytteoppgaver, lesetekster, elevenes spontane språkproduksjon og andre læringsaktiviteter vi driver med i klasserommet. Ta tak i det du som lærer har planlagt å fokusere på, og lag en naturlig overgang fra betydning til form for å vekke elevenes nysgjerrighet om grammatikk i kontekst. Les mer om å integrere grammatikk i andre ferdigheter i bud 7.

3 Utforsk stilnivåer!

Grammatikk kan forklares ut fra stilnivå, for det er forskjeller mellom muntlig og skriftlig grammatikk og mellom grammatikk i formelt og uformelt språk. Ulike konstruksjoner som brukes i uformelle, nøytrale og formelle kontekster kan øves i form av aktiviteter knyttet til de ulike språkferdighetene (snakke, lytte, interagere, lese og skrive). Noen tekstsjangre kjennetegnes av karakteristiske grammatiske former. F.eks. brukes ofte imperativ i instruksjoner og oppskrifter, mens det finnes mange preteritumsformer i klagebrev.

Varierte metoder er viktig for at undervisningen skal være gøy, virke motiverende og engasjere ulike læringsstiler. Noen drar nytte av å lese stille mens andre trives best når de går rundt i rommet og snakker med så mange medelever som mulig. Vi vil skape et inkluderende klasserom der alle elevene får mulighet til å bruke ulike læringsstrategier.

Ta en titt på siden med aktiviteter og også noen sanger som kan brukes i undervisningen.

Innhold