Oratastic

Klasseromsaktiviteter

Oratastic▸Multisensorisk grammatikkundervisning▸ Klasseromsaktiviteter Klasseromsaktiviteter 1. Riktig eller galt Nivå: … -B1 Tema: Setningsanalyse Varighet: ca. 15 min Mål: Øve på setningsanalyse Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek – sosial samhandling. Forberedelsestid: ca. 15 min Beskrivelse: Lag 8-10 setninger med grammatiske konstruksjoner du vil at elevene skal øve på. Ta med med to A4 ark med … Read more

Litteraturliste

Oratastic▸Multisensorisk grammatikkundervisning▸ Litteraturliste Litteraturliste Hvis du vil vite mer om temaene vi skriver om på denne ressursen, kan du finne det f.eks. i litteraturen vi har brukt. Multisensorisk læring og -undervisning Baines, Lawrence. (2008). A Teacher’s Guide to Multisensory Learning. Improving Literacy by Engaging the Senses. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development. (elektronisk utgave) … Read more

Bruk av korpus

Oratastic▸Multisensorisk grammatikkundervisning▸  Bruk av korpus Bruk av korpus Språket tar aldri slutt, og det er alltid noe nytt å oppdage. Å lære et språk er som å dra på en spennende reise. Vi har et mål i sikte, men det finnes ulike måter å komme frem på. Og det kan alltid skje noe uventet, spesielt … Read more

Den muntlige grammatikken

Oratastic▸Multisensorisk grammatikkundervisning▸  Den muntlige grammatikken Den muntlige grammatikken «Men det er ingen som snakker sånn!» Har du også hørt dette fra elevene dine? Har de endelig oppdaget hvor rik norsken er, både med tanke på det muntlige språket, dialektene og språkvariasjoner overhodet? Og nå vet du ikke hva du skal gjøre? Bra! Da har du … Read more