Oratastic

Bakgrunn

Bakgrunn for multisensorisk grammatikkundervisning

I løpet av de tjuefem årene jeg har jobbet som norsklærer, har jeg forstått hvor fint det hadde vært hvis jeg allerede fra begynnelsen av hadde kunnskap omi hvordan jeg kunne gjøre undervisningen mer effektiv og spennende. Og det har vært drivkraften for å dele og kanskje også inspirere andre lærere med ulik erfaring. Jeg har jobbet innen andrespråksforskning og det har gjort meg nysgjerrig på hvordan hjernen fungerer i forhold til språkbruk og -læring. 

Dette er bakgrunnen for den multisensoriske tilnærmingen, og i de siste årene har jeg fått videreutvikle den sammen med andre fantastiske norsklærere: Adele, Alise, Antonina, Marta, Vera, Victor og Øyvind. Alle flotte folk og kollegaer fra Språkenes hus i Riga, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tartu og Alfaskolen i Norge. Alle med mange års undervisningserfaring fra universitet, skole og voksenopplæringssentre. llustrasjonene til ressursen er spesielt utarbeidet til formålet av Milica Protić Kojović. Līna Putene og Artsiom Savutsin har stått for arbeidet med videone. 

Vi har tidligere utarbeidet en ressurss for multisensorisk uttaleundervisning som også var et Nordplus-prosjekt. Grunnlaget for den var en masteroppgave jeg skrev i 2016. Den var påvirket av et semester ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (nå Univresitetet i Sørøst-Norge) om pedagogiske ressurser med Biljana Fredriksen som hovedlærer. 

Prosjektet med multisensorisk uttaleundervisning gikk så bra og vi jobbet så godt sammen at vi fant ut at vi ville fortsette samarbeidet og søkte Nordplus-midler til å utvikle det samme til grammatikkundervisning. I motsetning til uttalen, har ikke grammatikken blitt stemoderlig behandlet i norskundervisning, men vi så at dette var et område som kunne trenge pedagogisk fornyelse for å gjøre undervisningen mer spennende og mer i samsvar med hvordan språket faktisk er og at grammatikken er et mål i seg selv, men knyttet til språkets kommunikative funksjon. Vi håper denne ressursen kan bidra til litt mer engasjert og engasjerende grammatikkundervisning  

Snorre Karkkonen Svensson

Innhold