Oratastic

Multisensorisk grammatikk

Oratastic▸  Multisensorisk grammatikkundervisning

Gratis ressurs

Multisensorisk grammatikkundervisning

Dette nettstedet presenterer en metode for multisensorisk undervisning for norsk grammatikk. Metoden er primært tenkt for lærere i norsk som andrespråk eller fremmedspråk, men kan også være nyttig for innlærere.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Språkenes hus (Valodu māja – House of Languages) i Latvia, Universitetet i Tartu i Estland og Universitetet i Oslo og Alfaskolen i Norge med støtte fra NORDPLUS.

Innhold