Oratastic

Vietniekvārdi (Pronomen)

Oratastic▸  Norsk minigrammatikk▸ Vietniekvārdi (Pronomen)

Vietniekvārdi

Pronomen

 Subjekta formaObjekta formaAtgriezeniskā forma
Vienskaitlis

1

2

3

3

3

3

3

jeg (es)

du (tu)

han (viņš)

hun (viņa)

hen (nebinārais vietniekvārds)

den (tas (vīr. dz), tā)

det (tas (nekatrā dz.))

meg

deg

ham/han

henne

hen

den

det

meg

deg

seg

seg

seg

seg

seg

Daudzskaitlis

1

2

3

vi (mēs)

dere (jūs)

de (viņi, viņas, tie, tās)

oss

dere

dem

oss

dere

seg

Han, hun, hen

Han un hun lieto tikai, runājot par cilvēkiem. Ja norāda uz nebināru personu, lieto vietniekvārdu hen, kuru arī var lietot, nezinot vai nevēloties atklāt attiecīgās personas dzimumu, kā arī vispārīgi (‘viņš vai viņa’, ‘attiecīgā persona’).

Den, det

Šie vietniekvārdi aizvieto sugas vārdus. Sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdiem atbilst vietniekvārds den, savukārt nekatrās dzimtes lietvārdus var aizstāt ar vietniekvārdu det.

Gunnstein leser ei bok. Den er spennende. – Gunnsteins lasa grāmatu. Tā ir aizraujoša.

De kjøpte en ny bilDen var dyr.

Viņi nopirka jaunu auto. Tas bija dārgs.

Hvor er glassetDet står på bordet. – Kur ir glāze? Tā stāv uz galda.

De

Vietniekvārds de var apzīmēt gan personas, gan priekšmetus daudzskaitlī.

Malin og Henrik er naboer. Av og til snakker de sammen. – Mālina un Henriks ir kaimiņi. Šad un tad viņi aprunājas.

Hvor er koppene? De er i skapet. – Kur ir krūzes? Tās ir skapī.

Hvilken / Hvilket / Hvilke?

Šie jautājamie vārdi atbilst latviešu valodas vietniekvārdam “kuršdažādos locījumos. Tiem parasti seko lietvārds nenoteiktajā formā, un tie tiek izvēlēti atkarībā no lietvārda dzimtes un skaitļa. Hvilken tiek lietots kopā ar sieviešu un vīriešu dzimtes vārdiem, Hvilket – kopā ar nekatrās dzimtes vārdiem, un Hvilke – kopā ar vārdiem daudzskaitlī.
 

Hvilken by kommer du fra? – No kuras pilsētas tu esi?

Hvilken bok skal du kjøpe da? – Kuru grāmatu tad tu pirksi?

Hvilket hus er ditt? – Kura māja ir tavējā?

Hvilke aviser leser du?

Kuras avīzes tu lasi?

Ja runa ir par cilvēku/cilvēkiem, jautājot vietniekvārda “kurš” funkciju uzņemas Hvem?.
 

Hvem snakket du med? – Ar ko tu sarunājies?

Subjekta forma un objekta forma

Vietniekvārdu locīšana norvēģu valodā ir vienkāršāka nekā latviešu: nominatīvam atbilst subjekta forma, savukārt pārējiem locījumiem (izņemot ģenitīvu) – objekta forma.

De snakker med oss. – Viņi runā ar mums.

Det er til deg. – Tas ir tev.

Hun er forelsket i ham.

Viņa ir iemīlējusies viņā.

Atgriezeniskās formas – skat. pie atgriezeniskajiem darbības vārdiem

Piederības vietniekvārdi

Tos loka saskaņā gan ar īpašnieka dzimti un skaitli, gan tam piederošā objekta dzimti un skaitli.
Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte Nekatrā dzimte Daudzskaitlis
Jeg bilen min boka mi huset mitt barna mine
Du bilen din boka di huset ditt barna dine
Han bilen hans boka hans huset hans barna hans
Hun bilen hennes boka hennes huset hennes barna hennes
Vi bilen vår boka vår huset vårt barna våre
Dere bilen deres boka deres huset deres barna deres
De bilen deres boka deres huset deres barna deres

Atgriezeniskie piederības vietniekvārdi

Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte Nekatrā dzimte Daudzskaitlis
Han bilen sin boka si huset sitt barna sine
Hun bilen sin boka si huset sitt barna sine
De bilen sin boka si huset sitt barna sine
Tie norāda, ka objekts pieder teikuma priekšmetam, nevis citam teikuma loceklim. Latviešu valodā tam atbilst vietniekvārds savs, taču norvēģu valodā atšķirībā no latviešu valodas, kur savstiek lietots visās personās, tas tiek lietots tikai trešajā personā.
 

Jeg snakker med mora mi. – Es runāju ar savu māti.

Du snakker med mora di. – Tu runā ar savu māti.

Han snakker med mora si.

Viņš runā ar savu māti

Hun snakker med mora si. – Viņa runā ar savu māti

Vi snakker med mora vår. – Mēs runājam ar savu māti.

Dere snakker med mora deres. –  Jūs runājat ar savu māti.

De snakker med mora si. – Viņi runā ar savu māti.

Ievērojiet, kā mainās nozīme, neizmantojot atgriezenisko piederības vietniekvārdu:

Han snakker med mora hans. – Viņš runā ar viņa māti. (nevis savu)

Hun snakker med mora hennes. Viņa runā ar viņas māti. (nevis savu)

De snakker med mora deres. – Viņi runā ar viņu/jūsu māti (nevis savu)

Ir pieļaujama divu veidu vārdu kārtība:

1) Piederības vietniekvārds seko lietvārdam noteiktajā formā – bilen min, huset sitt.

2) Piederības vietniekvārds ir pirms lietvārda, kuram tādā gadījumā jābūt nenoteiktajā formā – min bil, sitt hus.

Innhold