Oratastic

Lietvārdi (Substantiv)

OratasticNorsk minigrammatikk▸ Lietvārdi (Substantiv)

Lietvārdi (Substantiv)

Lietvārdi nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, vielas, arī abstraktus jēdzienus un procesus, ko mēs uztveram kā lietas: blomst ’puķe’, bok ’grāmata’, bord ’galds’, mann ’vīrietis, vīrs’, gutt ’puisis’, jente ’meitene’, tvil ’šaubas’, skjønnhet ’skaistums’, vennskap ’draudzība’, lesing ’lasīšana’.

Norvēģu valodā, tāpat kā latviešu valodā, lietvārdam raksturīga dzimtes kategorija (sieviešu, vīriešu un nekatrā dzimte) un skaitļa kategorija. Atšķirībā no latviešu valodas, norvēģu valodas lietvārdam piemīt arī noteiktības kategorija.

Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
Sieviešu dzimte (hunkjønn) ei jente (meitene) jenta jenter jentene
ei gate (iela) gata gater gatene
Vīriešu dzimte (hankjønn) en gutt (zēns) gutten gutter guttene
en bil (auto) bilen biler bilene
Nekatrā dzimte (intetkjønn) et menneske (cilvēks) mennesket mennesker menneskene
et hus (māja) huset hus husene

Cilvēkus apzīmējošo vārdu dzimte atbilst bioloģiskajam dzimumam: en mann – vīrietis, ei kvinne – sieviete utt. Sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdi bieži vien nesakrīt ar latviešu valodā lietotajām dzimtēm, piemēram, ei pute – spilvens, en kjole – kleita.

Sieviešu dzimtes lietvārdus drīkst lietot kā vīriešu dzimtes lietvārdus: en jente – jenten, en gate – gaten, en pute – puten.

Nekatrajā dzimtē, kā redzams iepriekšējā tabulā, ir divi dažādi nenoteiktās formas daudzskaitļu tipi:

1) galotne –er kā sieviešu un vīriešu dzimtes vārdiem

2) Ja vārdā ir tikai viena zilbe, galotnes nav.

 

Daļai nekatrās dzimtes vārdu, kuros ir divas vai vairāk zilbes, iespējams izvēlēties, vai lietot galotni –er vai nelietot galotni vispār.

Nekatrās dzimtes noteiktajā formā daudzskaitlī var izvēlēties starp galotnēm -ene un -a.

Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
et menneske mennesket mennesker menneskene / menneska
et eple (ābols) eplet epler eplene / epla
et kontor (kantoris) kontoret kontorer / kontor kontorene / kontora
et vindu (logs) vinduet vinduer / vindu vinduene / vindua
et egg (ola) egget egg eggene / egga
et barn (bērns) barnet barn barna

Atšķirīga locīšana ir arī vīriešu dzimtes vārdiem, kuri beidzas ar –el vai –er. Daudzskaitļa formās notiek patskaņa un, dubultu līdzskaņu gadījumā, arī līdzskaņa noīsināšanās.

  Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
Vārdi kas beidzas ar -el en sykkel (divritenis) sykkelen sykler syklene
en støvel (zābaks) støvelen støvler støvlene
Vārdi, kas beidzas ar-er, tai skaitā en vinter (ziema) vinteren vintrer vintrene
en sommer (vasara) sommeren somrer somrene
en genser (džemperis) genseren gensere genserne
tautību nosaukumi en tysker (vācietis) tyskeren tyskere tyskerne
en latvier (latvietis) latvieren latviere latvierne
profesijas en baker (cepējs) bakeren bakere bakerne
en lærer (skolotājs) læreren lærere lærerne

Daļai lietvārdu daudzskaitļa formās notiek patskaņu mija, piemēram:

Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
a > e en far (tēvs) faren fedre fedrene
ei/en strand (pludmale) stranda/stranden strender strendene
ei/en natt (nakts) natta/natten netter nettene
en mann (vīrietis) mannen menn mennene
ei/en tann (zobs) tanna/tannen tenner tennene
ei/en hånd (plauksta) hånda/hånden hender hendene
o > ø en bror (brālis) broren brødre brødrene
ei/en mor (māte) mora/moren mødre mødrene
en fot (pēda) foten føtter føttene
ei/en bok (grāmata) boka/boken bøker bøkene
e >æ et tre (koks) treet trær trærne
et kne (celis) kneet knær knærne
å > æ ei/en tå (kājas pirksts) tåa/tåen tær tærne

Noteiktās un nenoteiktās formas lietojums

Nenoteikto formu (ubestemt form) lieto, pirmo reizi nosaucot kādu lietu. Noteikto formu lieto, pieminot kaut ko atkārtoti vai, ja no konteksta ir skaidrs, par kuru konkrēto objektu ir runa.

Kristi finner en fin leilighet i Hamna. Den fine Leiligheten ligger langt fra sentrum.

Kristi atrod jauku dzīvokli Hamnā. Jaukais dzīvoklis atrodas tālu no centra.

Kan du lukke døra? – Vai tu vari aizvērt durvis? (runātājam pieņem, ka sarunas biedrs saprot, par kurām durvīm ir runa)

Nenoteiktās formas artikulu dažos gadījumos nelieto, piemēram, ja runa ir par vielām vai abstraktiem jēdzieniem:

            Kan du kjøpe melk?               Vai tu vari nopirkt pienu?

            Marius har studert historie.   Marius ir studējis vēsturi.

ja lietvārds pastāsta, kas darītājs ir pēc tautības vai profesijas vai par ko vēlas kļūt.

            Vilis er latvier.                                    Vilis ir latvietis.

            Marius er stipendiat i historie.        Marius ir vēstures doktorants.

            Hun vil bli lege.                                   Viņa grib kļūt par ārsti.

taču, ja šis cilvēks tiek raksturots arī ar īpašības vārdu, artikulu lieto:

Hun er en god lege.                                       Viņa ir laba ārste.

 

Piederība

Lietojot personvārdus, piederību izsaka divos veidos: ar prievārda palīdzību (lietvārds noteiktajā formā) vai galotni –s (lietvārds nenoteiktajā formā).

Kjæresten til Kristi Kristis kjæreste Kristi draugs
Sjefen til Tatjana Tatjanas sjef Tatjanas šefs
Kollegaene til Marius Marius kollegaer Marius kolēģi
Hovedstaden i Norge Norges hovedstad Norvēģijas galvaspilsēta

Innhold