Oratastic

Lietvārdi (Substantiv)

OratasticNorsk minigrammatikk▸ Lietvārdi (Substantiv)

Lietvārdi

Substantiv

Lietvārdi nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, vielas, arī abstraktus jēdzienus un procesus, ko mēs uztveram kā lietas: blomst – ’puķe’, bok – ’grāmata’, bord – ’galds’, mann – ’vīrietis, vīrs’, gutt – ’puisis’, jente – ’meitene’, tvil – ’šaubas’, skjønnhet – ’skaistums’, vennskap – ’draudzība’, lesing – ’lasīšana’.

Norvēģu valodā tāpat kā latviešu valodā lietvārdam raksturīga dzimtes kategorija (sieviešu, vīriešu un nekatrā dzimte) un skaitļa kategorija. Atšķirībā no latviešu valodas norvēģu valodas lietvārdam piemīt arī noteiktības kategorija.

Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
Sieviešu dzimte (hunkjønn) ei jente (meitene) jenta jenter jentene
ei gate (iela) gata gater gatene
Vīriešu dzimte (hankjønn) en gutt (zēns) gutten gutter guttene
en bil (auto) bilen biler bilene
Nekatrā dzimte (intetkjønn) et menneske (cilvēks) mennesket mennesker menneskene
et hus (māja) huset hus husene

To vārdu, kas raksturo cilvēku, dzimte atbilst bioloģiskajam dzimumam: en mann – ‘vīrietis’, ei kvinne – ‘sieviete’ utt. Sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdi bieži vien nesakrīt ar latviešu valodā lietotajām dzimtēm, piemēram, ei pute – ‘spilvens’, en kjole – ‘kleita’.
Sieviešu dzimtes lietvārdus drīkst lietot kā vīriešu dzimtes lietvārdus: en jente – jenten, en gate – gaten, en pute – puten.

Nekatrajā dzimtē, kā redzams iepriekšējā tabulā, ir divi dažādi nenoteiktās formas daudzskaitļu tipi:

1) galotne -er sieviešu un vīriešu dzimtes vārdiem

2) ja vārdā ir tikai viena zilbe, galotnes nav.

 

Daļai nekatrās dzimtes vārdu, kuros ir divas vai vairāk zilbes, iespējams izvēlēties, vai lietot galotni -er vai nelietot galotni vispār.

Nekatrās dzimtes noteiktajā formā daudzskaitlī var izvēlēties starp galotnēm -ene un -a.

Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
et menneske mennesket mennesker menneskene / menneska
et eple (ābols) eplet epler eplene / epla
et kontor (kantoris) kontoret kontorer / kontor kontorene / kontora
et vindu (logs) vinduet vinduer / vindu vinduene / vindua
et egg (ola) egget egg eggene / egga
et barn (bērns) barnet barn barna

Atšķirīgi loka ir arī vīriešu dzimtes vārdus, kuri beidzas ar -el vai -er. Daudzskaitļa formās notiek patskaņa un dubultu līdzskaņu gadījumā arī līdzskaņa noīsināšanās.

 Vienskaitlis (Entall)Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form)Noteiktā forma (Bestemt form)Nenoteiktā forma (Ubestemt form)Noteiktā forma (Bestemt form)

Vārdi, kas beidzas ar -el

en sykkel (divritenis)sykkelensyklersyklene
en støvel (zābaks)støvelenstøvlerstøvlene

Vārdi, kas beidzas ar -er, tajā skaitā

en vinter (ziema)vinterenvintrervintrene
en sommer (vasara)sommerensomrersomrene
en genser (džemperis)genserengenseregenserne

tautību nosaukumi

en tysker (vācietis)tyskerentyskeretyskerne
en latvier (latvietis)latvierenlatvierelatvierne
profesijasen baker (maiznieks, beķeris)bakerenbakerebakerne
en lærer (skolotājs)lærerenlærerelærerne

Daļai lietvārdu daudzskaitļa formās notiek patskaņu mija, piemēram:

Vienskaitlis (Entall) Daudzskaitlis (Flertall)
Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form) Nenoteiktā forma (Ubestemt form) Noteiktā forma (Bestemt form)
a > e en far (tēvs) faren fedre fedrene
ei/en strand (pludmale) stranda/stranden strender strendene
ei/en natt (nakts) natta/natten netter nettene
en mann (vīrietis) mannen menn mennene
ei/en tann (zobs) tanna/tannen tenner tennene
ei/en hånd (plauksta) hånda/hånden hender hendene
o > ø en bror (brālis) broren brødre brødrene
ei/en mor (māte) mora/moren mødre mødrene
en fot (pēda) foten føtter føttene
ei/en bok (grāmata) boka/boken bøker bøkene
e >æ et tre (koks) treet trær trærne
et kne (celis) kneet knær knærne
å > æ ei/en tå (kājas pirksts) tåa/tåen tær tærne

Noteiktās un nenoteiktās formas lietojums

Nenoteikto formu (ubestemt form) lieto, pirmo reizi nosaucot kādu lietu. Noteikto formu lieto, pieminot kaut ko atkārtoti vai ja no konteksta ir skaidrs, par kuru konkrēto objektu ir runa.

Agnieszka finner en fin leilighet i Hamna. Den fine Leiligheten ligger langt fra sentrum.

Agņeška atrod jauku dzīvokli Hamnā. Jaukais dzīvoklis atrodas tālu no centra.

Kan du lukke døra? – Vai vari aizvērt durvis? (Runātājs pieņem, ka sarunas biedrs saprot, par kurām durvīm ir runa.)

Nenoteiktās formas artikulu dažos gadījumos nelieto, piemēram, ja runa ir par vielām vai abstraktiem jēdzieniem:

            Kan du kjøpe melk? – Vai vari nopirkt pienu?

            Gunnstein har studert historie. – Gunnsteins ir studējis vēsturi.

ja lietvārds pastāsta, kas darītājs ir pēc tautības vai profesijas vai par ko vēlas kļūt:

Gatis er latvier. – Gatis ir latvietis.

Henrik er prosjektleder. – Henriks ir projektu vadītājs.

Hun vil bli lege. – Viņa grib kļūt par ārsti.

Taču, ja šis cilvēks tiek raksturots arī ar īpašības vārdu, artikulu lieto:

Hun er en god lege.

Viņa ir laba ārste.

Piederība

Lietojot personvārdus, piederību izsaka divos veidos: ar prievārda palīdzību (lietvārds noteiktajā formā) vai galotni -s (lietvārds nenoteiktajā formā).

Kjæresten til AgnieszkaAgnieszkas kjæresteAgņeškas mīļotais/-ā
Sjefen til LunaLunas sjefLunas priekšnieks
Kollegaene til GunnsteinGunnsteins kollegaerGunnsteina kolēģi
Hovedstaden i NorgeNorges hovedstadNorvēģijas galvaspilsēta

Innhold