Oratastic

Skaitļa vārdi

OratasticNorsk mingrammatikk▸ Skaitļa vārdi (Tallord)

Skaitļa vārdi

Tallord

Pamata skaitļa vārdi

0 – null

1 – en/ei/ett*

2 – to

3 – tre

4 – fire

5 – fem

6 – seks

7 – sju/syv

8 – åtte

9 – ni

10 – ti

11 – elleve

12 – tolv

13 – tretten

14 – fjorten

15 – femten

16 – seksten

17 – sytten

18 – atten

19 – nitten

20 – tjue

21 – tjueen

22 – tjueto

30 – tretti

40 – førti

50 – femti

60 – seksti

70 – sytti

80 – åtti

90 – nitti

100 – (ett) hundre

101 – hundre og en

130 – hundre og tretti

200 – to hundre

453 – fire hundre og femti tre

1000 – (ett) tusen

2000 – to tusen

3333 – tre tusen tre hundre og tretti tre

1 000 000 – en million

1 000 000 000 – en milliard

*Šeit skaitļa vārda izvēle ir atkarīga no lietvārda dzimtes, ar kuru tas ir kopā, un tas gandrīz sakrīt ar lietvārda nenoteiktās formas artikulu:

ei bok – ‘viena grāmata’

en stol – ‘viens krēsls’, bet

ett hus – viena māja’

Ja runa ir par skaitļiem kā tādiem, piemēram, ja tiek nosaukts pasta indekss vai telefona numurs, tiek lietots vārds en.

Savukārt, runājot par pulksteņa laiku, lieto ett:

– Hva er klokka?

– Den er ett.

Kārtas skaitļa vārdi

0.      nulte

1.      første

2.      andre

3.      tredje

4.      fjerde

5.      femte

6.      sjette

7.      sjuende / syvende

8.      åttende

9.      niende

10.  tiende

11.  ellevte

12.  tolvte

13.  trettende

14.  fjortende

15.  femtende

16.  sekstende

17.  syttende

18.  attende

19.  nittende

20.  tjuende

21.  tjueførste

22.  tjueandre

30.  trettende

40.  førtiende

50.  femtiende

60.  sekstiende

70.  syttiende

80.  åttiende

90.  nittiende

100. hundrede

1000. tusende

Kārtas skaitļu lietojums ir līdzīgs kā latviešu valodā. Vienīgi pie gadskaitļiem lieto pamata skaitļa vārdu, nevis kārtas skaitļa vārdu:

19.04.1989                  (den) nittende mars nitten åttini / (den) nittende i fjerde nitten åttini

Gadskaitļus raksta ar cipariem, taču veids, kā tos saka, ir atkarīgs no tā, vai tie ir šajā ir vai iepriekšējā tūkstošgadē:
 

1999 – nitten nittini (burtiski: deviņpadsmit deviņdesmit deviņi)

2013 – to tusen og tretten (nevis tjue tretten)

Ja runa ir par klasēm vai stāviem, aiz kārtas skaitļa vārda parasti seko lietvārds nenoteiktajā formā:

Hun går i sjette klasse. (Viņa iet sestajā klasē.)

De bor i tredje etasje. (Viņi dzīvo trešajā stāvā.)

Citos gadījumos var izvēlēties, vai lietvārds būs nenoteiktajā formā, noteiktajā formā bez noteiktā artikula vai noteiktajā formā ar noteikto artikulu.

Innhold