Oratastic

Prievārdi (Preposisjoner)

OratasticNorsk minigrammatikk▸ Prievārdi (Preposisjoner)

Prievārdi

Preposisjoner

Prievārdi ir nelokāmi vārdi, kas saista patstāvīgus vārdus teikumā un parāda attieksmes starp tiem. Visbiežāk prievārdi saista darbības vārdu ar lietvārdu (vai lietvārda funkcijā lietotu vārdu): Glasset står bordet. (Glāze stāv uz galda.) Henrik skal til legen. (Henriks dosies pie ārsta).

Personas vietniekvārdi aiz prievārdiem ir objekta formā:

Luna ringer til henne.

Gunnstein snakker med dem.

Prievārdu nozīme norvēģu valodā nesakrīt konsekventi ar nozīmi latviešu valodā un var netikt lietots tikai vienā (vietas, laika utt.) nozīmē, respektīvi, viens prievārds dažādos kontekstos latviski var tikt tulkots dažādi. Bieži vien norvēģu valodā prievārds tiek lietots tur, kur latviešu valodā tiktu lietots locījums: Det er til deg. (Tas ir tev.Datīvs) Mora til Luna er syk. (Lunas māte ir slima. – Ģenitīvs) De bor i Bergen. Gunnstein er biblioteket. (Viņi dzīvo Bergenā. Gunnsteins ir bibliotēkā. – Lokatīvs)

Prievārdi vietas nozīmē

iizsaka lokatīvu
– uz, arī bieži izsaka lokatīvu (Han sitter på bordet – Viņš sēž uz galda. De er på kjøkkenet – Viņi ir virtuvē.)
over – virs
under – zem
bak – aiz
foran – priekšā
hos – pie, runājot par cilvēkiem (Han bor hos onkelen sin. – Viņš dzīvo pie sava tēvoča.)
ved – pie, runājot par vietu (Byen ligger ved sjøen. – Pilsēta atrodas pie jūras.)
blant – starp, starpā, vidū. (Boka er veldig populær blant ungdom. – Grāmata ir ļoti populāra jauniešu vidū.)
mellom… og – starp… un, runājot par atrašanos telpā vai laikā (Apoteket ligger mellom banken og matbutikken. – Aptieka atrodas starp banku un pārtikas veikalu.)
Prievārdi izteicienos: ved siden av – blakus, pie (Holdeplassen er ved siden av teateret. – Pietura ir blakus teātrim.) i nærheten av – tuvumā, netālu no (De bor i nærheten av hverandre. – Viņi dzīvo netālu viens no otra.) til venstre / høyre for – pa kreisi / labi no (Butikken er til venstre for apoteket. – Veikals ir pa kreisi no aptiekas.)

Prievārdi virziena nozīmē

til – uz (De skal dra til Spania snart. – Viņi drīz dosies uz Spāniju.), pie – ja runa ir par došanos pie kāda cilvēka (Han skal til onkelen sin. – Viņš dosies pie sava tēvoča.)
fra – no (Henrik er fra Latvia. – Henriks ir no Latvijas.)
på – uz (Han går på jobben. – Viņš iet uz darbu.)
i – uz (Hun skal i butikken. – Viņa dosies uz veikalu.)

Prievārdi piederības nozīmē

tilboka til AgnieszkaAgņeškas grāmata
prisen på leiligheten – dzīvokļa cena
avbegynnelsen av filmen – filmas sākums
iinnholdet i boka – grāmatas saturs

Prievārdi laika nozīmē

om – lokatīva nozīme (om sommeren – vasarās, om natta – naktīs) – pēc: om tre uker – pēc trim nedēļām

til – lokatīva nozīme, runājot par gaidāmo laika periodu (til sommeren – nākamvasar, til jul – Ziemassvētkos)

i – šo-… (i dag – šodien, i kveld – šovakar, i morges – šorīt, i år – šogad,

bet – (i) denne uka – šonedēļ)

Citi izteicieni: i morgen – rītdien, i fjor – pagājušogad

i runājot par ilgstamību, laika periodu (De har vært her i ei uke. – Viņi šeit it bijuši veselu nedēļu.)

innen – līdz (ieskaitot) (Oppgaven må leveres innen 15. mai. – Uzdevums ir jānodod līdz 15. maijam ieskaitot.)

– runājot par nedēļas dienām (på mandag – pirmdien) par laika periodu, kurā kaut kas nav noticis (Han har ikke spist på tre dager. – Viņš trīs dienas nav ēdis.)

for… siden – pirms (for to uker siden – pirms divām nedēļām)

fra… til – no… līdz (Hun er på jobben fra ni til fem. – Viņa ir darbā no deviņiem līdz pieciem.)

mellom… og – starp… un (Malin skal være i London mellom jul og nyttår. – Mālina būs Londonā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu.)

før – pirms (Kom før jul. – Atbrauc pirms Ziemassvētkiem.)
etter – pēc (Etter jobben går han hjem. – Pēc darba viņš iet mājās.)
siden – kopš (Han har bodd her siden april. – Viņš šeit ir dzīvojis kopš aprīļa.)

Malin skal være i London mellom jul og nyttår.

Mālina būs Londonā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu.

Innhold