Oratastic

Integrer med andre språkferdigheter

OratasticMultisensorisk grammatikkundervisning▸  Integrer med andre språkferdigheter

Integrer med andre språkferdigheter

Hvis språket er pizza, er grammatikken pizzabunnen: ikke særlig spennende alene, men helt nødvendig. Å prøve å jafse i seg fyllet med bare hendene ville ikke bare vært upraktisk – man ville trolig heller ikke kalt det en pizza. Grammatikken er ikke et mål i seg selv når vi lærer språket, det er et fundament som holder fyllet på plass.

Den riktige språkpizzaopplevelsen får man altså når man nyter bunn og fyll sammen. Og det er så mange ulike typer fyll man kan ha på. Og det er ingen tvil om at god og sprø bunn også hever opplevelsen!

Bare fantasien setter grenser for integrering av grammatikk i arbeidet med ulike språkferdigheter, og være den gode og sprøe bunnen som får fyllet til å komme til sin rett. Her kommer en liten håndfull ideer til inspirasjon. 

Jobber du og innlærerne dine med tonemer i uttalen, er det relevant å trekke inn deler av grammatikken som svake og sterke verb (¹gjelder ²melder)  

eller flertallsformer (¹stolen og ²stolene)  av substantiv, der tonemene er med på uttrykke grammatiske distinksjoner (les mer om tonemer her).  

Er det ulike teksttyper du jobber med, kan du gjerne se på grammatikken som er spesifikk for denne teksttypen. For eksempel har oppskrifter og instruksjoner ofte imperativformer. Så man kan både analysere en oppskrift som teksttype, se på imperativformene, skrive en oppskrift, og hvorfor ikke lage sammen noe godt som man kan spise etterpå!

Er det lytteoppgaver dere jobber med, kan man i tillegg til å svare på spørsmålene om innholdet også fokuserer på ulike grammatiske elementer. Er det for eksempel en reklametekst, hvilke komparativformer av adjektivet brukes? Handler dialogen om drømmer, hva skjer med verbformene?

Når man arbeider med muntlige ferdigheter, kan man for eksempel inkludere bruk av setningsadverbialer og på den måten samtidig fokusere på ordstilling.

I skriveoppgaver kan man for eksempel leke med tempus – utveksle tekster hvor en har skrevet en historie i presens, men neste omskriver den i fortid, framtid osv, eller skrive en hypotetisk tekst hvis jeg var en.. ville jeg …  her kan man bruke fantasien. Man kan skrive forskjellige typer tekster hvor man må bruke vennlig samtalepartnerfokusert språk med du, eller et formelt språk med passiv. 

Det går også an å øve på grammatikk og ordforråd samtidig, f.eks. ved å assosiere en grammatisk kategori med ulike ord fra andre ordklasser enn det som øves, f.eks. spise og drikke med mat og drikke og spille/leke med idrett, lek og spill (og komme inn på forskjellen mellom disse ordene?).

 MAT/DRIKKESPILLE/LEKE
f.eks.Drikk tran!Lek med språket!
Da jeg var ung, spiste jeg babymat., spilte jeg mye fotball.
Jeg harspist kongler i førti år.spilt sandvolleyball hver sommer siden x
Jeg skaldrikke vodka på fredag.leke med hunden i kveld.

Det kan være så mange forskjellige typer fyll på pizzaen, men det er bunnen som er grunnlaget. La grammatikken, spesielt med fokus på kommunikative funksjoner,  være en del av undervisningen i arbeidet med ulike språkferdigheter, men ikke som et mål i seg selv. Integrer grammatikken med andre språkferdigheter.

Innhold