Oratastic

Multisensorisk uttaleundervisning

Oratastic▸ Multisensorisk uttaleundervisning

Multisensorisk uttaleundervisning

Dette nettstedet presenterer en metode for multisensorisk uttaleundervisning for norsk (østlandsk uttale). Metoden er primært tenkt for lærere i norsk som andrespråk eller fremmedspråk, men kan også være nyttig for innlærere.

Dette er en ressurs for lærere, og derfor gir den andre delen tips om aktiviteter i klasserommet og innsikt i uttaleundervisning generelt og multisensorisk uttaleundervisning spesielt. Gjennom bruken av metoden blir sansene stimulert på flest mulig måter noe som kan bidra til variasjon og at flere deler av hjernen aktiveres, og at læringen blir morsommere og gir bedre resultater.

Det er to hoveddeler i denne ressursen.

En del presenterer ulike aspekter ved norsk uttale fra et utenforperspektiv med fokus på deler av lydverket og prosodien som kan være utfordrende når man lærer norsk. Denne delen kan bidra til faglig kunnskap og innsikt hos lærere slik at de kan føle seg på tryggere grunn i undervisningen. Den gir også kontrastive beskrivelser av norsk med en del andre språk.

Multisensorisk undervisning
Multisensorisk undervisning innebærer at innlærerne blir stimulert på flest mulig måter.

Klikk her for å 10 bud for metoden, men mye mer om multisensorisk metode kan du lese her.

Dette nettstedet bygger på en metode utviklet av Snorre Karkkonen Svensson, og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Språkenes hus (Valodu māja – House of Languages) i Latvia, Universitetet i Tartu i Estland og Universitetet i Oslo med støtte fra NORDPLUS.