Oratastic

Multisensorisk uttaleundervisning

Oratastic▸ Multisensorisk uttaleundervisning

Multisensorisk uttaleundervisning

Dette nettstedet presenterer en metode for multisensorisk uttaleundervisning for norsk (østlandsk uttale). Metoden er primært tenkt for lærere i norsk som andrespråk eller fremmedspråk, men kan også være nyttig for innlærere.

Dette er en ressurs for lærere, og derfor gir den andre delen tips om aktiviteter i klasserommet og
innsikt i uttaleundervisning generelt og multisensorisk uttaleundervisning spesielt. Gjennom bruken av metoden blir sansene stimulert på flest mulig måter noe som kan bidra til variasjon og at flere deler av hjernen aktiveres, og at læringen blir morsommere og gir bedre resultater.

Det er to hoveddeler i denne ressursen.

En del presenterer ulike aspekter ved norsk uttale fra et utenforperspektiv med fokus på deler av lydverket og prosodien som kan være utfordrende når man lærer norsk. Denne delen kan bidra til faglig kunnskap og innsikt hos lærere slik at de kan føle seg på tryggere grunn i undervisningen. Den gir også kontrastive beskrivelser av norsk med en del andre språk.

Multisensorisk undervisning
Multisensorisk undervisning innebærer at innlærerne blir stimulert på flest mulig måter.

Klikk her for å 10 bud for metoden, men mye mer om multisensorisk metode kan du lese her.

Dette nettstedet bygger på en metode utviklet av Snorre Karkkonen Svensson, og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Språkenes hus (Valodu māja – House of Languages) i Latvia, Universitetet i Tartu i Estland og Universitetet i Oslo med støtte fra NORDPLUS.

What the learners say

“Jeg liker veldig godt metoden som kombinerer flere stimuli, visuell, lyd, hvordan vi lærer «musikken» på norsk. Metoden gjør at læringen blir mer dynamisk og stimulerende.”

Jarry

“Det er flere  forskjellige måter å uttrykke det samme på med bevegelser, melodi og så videre, og spesielt når man blir vant til metoden, er det veldig hjelpsomt.”

Przemyslaw

“Tydelig, engasjerende og lett å følge med på bevegelser, visuelle og auditive stimuli og hint, inkludert IPA-symboler for uttale.”

Joey

“Har aldri lært uttale på en så effektiv måte!”

Bartosz

Innhold

Ønsker dere å organisere et kurs i norsk uttale?

Ferdig læreropplegg til uttalekurs

Vi har et ferdig opplegg som består av presentasjoner for 16-20 skoletimer med flere hundre lysark. Lærerveiledning med mange forslag til aktiviteter i klasserommet til hver undervisningsbolk og tips om uttaleundervisning følger også med. Materialet fra opplegget kan med stort hell også inkluderes i generell norskundervisning. Dersom det er ønskelig, kan vi også arrangere kurs i uttaleundervisning.
Tilgang til opplegget koster 6000 kroner i året per lærer (ved flere enn 10 lærere er det lavere pris), og det kan brukes i kombinasjon med elevressursen NorFon til lekser.
Læreropplegget har allerede vært i bruk ved voksenopplæringa i Oslo kommune i to år. 

Se gjerne denne videoen om læreres erfaring med bruk av metoden.

Skriv til snorre@valodumaja.lv hvis dere ønsker lærertilganger eller mer informasjon om opplegget.

Eksemplene