Oratastic

Bakgrunn

Bakgrunn for multisensorisk uttaleundervisning

Etter å ha blitt kastet ut i lærerrollen som ung, umoden, ulærd grønnskolling for snart tjue år siden, har jeg etter hvert forstått at jeg med erfaring, studier og refleksjon har noe å dele med andre lærere. Jeg har ledet kurs og vært i en slags mentorrolle, samtidig har jeg forsket på og hatt interesse for faget knyttet til undervisningen, nemlig andrespråkslæring. Ved Universitetet i Bergen har jeg undervist i andrespråksfonologi for studenter i faget Norsk som andrespråk både på nærstudier og PRISME-studiet, og jeg har også utviklet selv uttalekurs i norsk fonetikk for utenlandske studenter ved sommerkurset i Bergen (siden 2012). Deltakelse på flere internasjonale konferanser, kurs og et forskningsopphold ved Universitetet i Heidelberg som en del av mine PhD-studier innen området åpnet øynene mine for samspillet mellom språkbruk, språklæring og psykologiske prosesser, som er et viktig faglig grunnlag for dette prosjektet. Jeg har også skrevet en større oppgave ved Latvias universitet innen leksikografi, og har vært med på å påvirke ideen for presentasjonsformen for den pedagogiske metoden jeg presenterer.

Jeg har mange interesseområder, men kanskje det som inspirerte meg til å velge nettopp utarbeidelse av denne ressursen som masteroppgave, var et semester ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold om pedagogiske ressurser med Biljana Fredriksen som hovedlærer. Stor betydning for min bevissthet om skriveteknisk tilnærming og multimodale tekster har masterstudiet i faglitterære studier ved Høyskolen i Vestfold som skiftet navn to ganger etterpå med Norunn Askeland og Eva Maagerø i spissen. Jeg har også hatt stor glede av å ha Eva Maagerø som veileder. Våren 2016 var jeg utvekslingsstudent ved Universitetet i Daugavpils gjennom EØS-ordningen, og der professor Maija Burima en nyttig sparringspartner. Jeg vil også takke Miloš Belčević og Vuk Davidović som vært til stor hjelp i den tekniske tilretteleggingen av ressursen. Enkelte av illustrasjonene til ressursen er spesielt utarbeidet til formålet av Milica Protić Kojović. Andre som har bidratt med ulike former for teknisk arbeid eller med tilbakemelding på metoden eller tekstene er Alise Birnbauma, Edgars Sarmulis, Gunnstein Husa, Jelena Stanšić og Venko V. Živkov. Jeg har funnet ut at det er sammen med andre jeg når lengst. Ingen av de nevnte skal imidlertid lastes for ressursens svakheter.

Den første ferdige versjonen av denne nettressursen sto klar i juni 2016 som en del av masteroppgave i faglitterær skriving ved Høgskolen i Sørøstnorge.

 

Snorre Karkkonen Svensson