Oratastic

Rytme og intonasjon

Rytme og intonasjon

Rytmen i norsk

Rytme er ett av områdene hvor det er stor forskjell språk imellom. I noen språk er rytmen styrt etter stavelser. og hver stavelse er omtrent like lang. For norske ører kan det høres litt stakkato ut. I likhet med tysk, dansk og svensk er det tidsintervaller som styrer i norsk. Det vil si at det er omtrent like lang tid mellom hver trykktunge stavelse, man kan si at det er en forholdsvis jevn beat i språket. Antallet trykklette stavelser mellom hver trykktunge varier, noe som gjør at vi i norsk hele tida skifter tempo avhengig av hvor mye vi må rekke å uttale. Dette er noe som må trenes, spesielt for de innlærerne som har en språkbakgrunn hvor det ikke er tidsintervaller som er det styrende prinsippet.

Setningsintonasjon

Trykklette ord

Rytmemønstre

En trykkgruppe er rytmeenhet som består av én trykktung og en eller flere trykklette stavelser. Trykkgruppa kan bestå av ett eller flere ord, og det de har felles er at de uttales på liknende måte rytmisk og intonasjonsmessig. Sammenlikn uttalen i disse eksemplene. “1” og “2” står for trykktung stavelse med henholdsvis tonem 1 og tonem 2, mens “x” står for trykklett stavelse.

1 x

latvisk [¹lɑtːʋɪskʲʰ]

Går du? [¹goːɖʉ]

1 x x

rundstykke [¹ɾʉnːstʏkʲːə]

navnet ditt [¹nɑʋːnədɪtʰː]

vil ikke [¹ʋɪlːɪkʲːə]

2 x x

brødskive [²bɾøːʃiːʋə]

Ro deg ned! [²ɾuːdæ͜ɪnɛː]

2 x x x

kjærlighetssorg [²çæːlɪhɛːtsɔɾːgʲ]

Hører du meg? [²høːɾəɖʉmæ͜ɪ]

x 1 x

Begynner [¹jʏnːɘɾ]

Hva gjør du? [ʋɑ¹jøːɖʉ]

x 2 x

alene [ɑ²leːnə]

God morgen! [ɡʊ²moːɔɳ]

x 1 x x

familie [¹miːlɪə]

Jeg vet ikke [¹ʋeːtɪkjə]

x x 1

kantarell [kʰɑntɑ¹ɾɛlː]

Jeg er norsk [jæ͜ɪæ¹nɔʃːkʲʰ]

x x 2 x

sjokolade [ʃʊkʊ²lɑːdə]

Du må vente. [dʉmɔ²ʋɛnːtə]

x x x 1

motivasjon [mʊtɪʋɑ¹ʃuːn]

Jeg skal bli far! [jæskɑblɪ¹fɑːɾ]

Når man arbeider med rytme, kan det være bra å trene større enheter med to eller flere trykktunge stavelser. Selv om det går bra å uttale tonem 1 og 2 hver for seg i enheter med en trykktung stavelse, kan trening av enheter med flere trykktunge stavelser være nyttig spesielt i kombinasjoner med ulike tonemer.

x 1 x x x 1

Jeg liker ikke øl. [jæ͜ɪ¹liːkʲɘɾɪkjə¹œlː]

Forbrytelse og straff. [¹bɾyːtəlsəɔ¹stɾɑfː]

2 x x x 2 x x

Hyggelig å treffe deg! [²hʏɡʲːəlɪɔ ²tʰɾɛfːədæ͜ɪ]

Kanskje du kan være med? [²kʰɑɳːʃədʉkʰɑn²ʋæːɾəmɛ]

x 1 x x x 2 x

Du skjønner hva jeg mener. [¹ʃœnːɘɾʋɑjæ͜ɪ²meːnɘɾ]

Vi skal vel ikke gå av. [ʋɪ¹skɑɫːʋɘlɪkʲə²ɡoːɑ]

Man kan også trene på større enheter med bare trykk og intonasjon alene. Her er eksempel med svenskevitser.

1 x 1 x 1 x x 2 x 1 x x x 1 x?

2 x x x 2 x 2 x.

¹Vet du ¹hva som ¹står under ²alle ¹brusflasker i ¹Sverige?
²Åpnes i den ²andre ²enden.

1 x x 1 2 x x 1 x 1 1 x 2 x x ?

1  – 2 x 2 x x.

¹Vet dere ¹hva ²svenskene ¹har som ¹vi ¹nordmenn ²ikke har?
¹Jo, ²gode ²naboer.

Trykk som kontrastmarkering

I likhet med mange andre språk (men f.eks. ikke i fransk), brukes kombinasjonen av ekstra sterkt trykk på en bestemt stavelse i setningen og svakere trykk på andre trykktunge stavelser for å framheve noe i setningen.
Sammenlikn disse setningene:

Umarkert
  • Jeg har ²fryktet ²svineinfluensa i ²mange ²måneder.
Markert
  • Jeg har fryktet svineinfluensa i mange måneder. (ikke du, bare jeg som får lov til det)
  • Jeg har fryktet svineinfluensa i mange måneder. (det er sant! Tror du ikke på meg?)
  • Jeg har fryktet svineinfluensa i mange måneder. (ikke gledet meg til det)
  • Jeg har fryktet svineinfluensa i mange måneder. (ikke fugleinfluensa)
  • Jeg har fryktet svineinfluensa i mange måneder. (ikke få)
  • Jeg har fryktet svineinfluensa i mange måneder. (ikke uker eller år)

Øvelser på NorFon i rytmegrupper

Vårt nettkurs i uttale

Øvelser på NorFon i fokustrykk

Vårt nettkurs i uttale

Øvelser på NorFon med trykkpyramider

Vårt nettkurs i uttale

Øvelser på NorFon med trykktrioer

Vårt nettkurs i uttale