Oratastic

ʈʰ-lyden

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸Lydene▸  [ʈʰ] [ʈʰ] Beskrivelse av kroppstegnet Den ene hånda står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp, tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lyden uttales. Den andre hånda går fra å holde to fingre krysset for å vise t og så spres raskt utover. … Read more

ɛɪ-lyden

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸Lydene▸  [œ͜ʏ] [œ͜ʏ] Beskrivelse av lyden [œ͜ʏ] glir fra [œ] til [ʏ]. I samme posisjon kan man også ha lydsammensetningen [œj], især foran lyden [ə], for eksempel i ordet bøye [2bœjːə].   øy [¹œ͜ʏ] røyk [¹ɾœ͜ʏkj] løytnant [1lœ͜ʏtnɑnt] Tips Det kan være nyttig å trene på kontrasten mellom øy og oi. Innhold Innledning Hvorfor lære … Read more

Morsmålets rolle – litauisk

Lietuviski

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Om metoden▸Morsmålets rolle▸ Litauisk Morsmålets rolle LITAUISK OG NORSK UTTALE – EN SAMMENLIKNING​ Fem typiske trekk for litauisknorsk: A-lyden uttales for åpent Kort i-lyd uttales med tunga trukket tilbake Palatalisert uttale eller for bløt av konsonanter i forbindelse med fremre vokaler Tendens til å “uttale alle bokstaver” i konsonantkombinasjoner Språkrytmen er ofte mer stakkato, tempoet … Read more

Morsmålets rolle – latvisk

Latviski

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Om metoden▸Morsmålets rolle▸ Latvisk Morsmålets rolle LATVISK OG NORSK UTTALE – EN SAMMENLIKNING​ Fem typiske trekk for latvisknorsk uttale: For åpen uttale av lang e Generalisering av mørk l i alle possisjoner Trykksterk uttale av «ikke» i helsetninger og trykksterke personlige pronomen i objektsform der det ikke er naturlig med fokustrykk Retroflekser kan mangle Flat … Read more