Oratastic

Trykk

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸  Trykk Trykk Rytme er viktig både for forståelsen og for å ha en målspråknær utale. Ikke bare er det viktig å fokusere på dette helt fra begynnelsen av, men det er noe som er lett. Det trene på rytmemønstrene i norsk er noe de aller fleste kan klare, og gjør at innlærerne kan … Read more

Rytme og intonasjon

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸  Rytme og intonasjon Rytme og intonasjon https://vimeo.com/703231171 Rytme er ett av områdene hvor det er stor forskjell språk imellom. I noen språk er rytmen styrt etter stavelser. og hver stavelse er omtrent like lang. For norske ører kan det høres litt stakkato ut. I likhet med tysk, dansk og svensk er det … Read more

Uttalelandskapet

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸  Uttalelandskapet Uttalelandskapet https://vimeo.com/702725594 For å forstå de ulike aspektene ved uttale, kan man sammenlikne uttalen med et landskap. Hvis man fjerner en eller flere deler, endrer det seg og blir et annet landskap. Innhold Innledning Hvorfor lære uttale? Norsk uttale Uttalelandskapet Lydene Trykk Tonem Rytme og intonasjon Skrift og uttale Norsk uttale … Read more

Hvorfor lære uttale?

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸  Hvorfor lære uttale? Hvorfor lære uttale? https://vimeo.com/698890162 Hvorfor er det viktig å lære uttale? Forståelse Det å lære uttale er innebærer selvfølgelig at man kan gjøre seg forstått. Men ikke bare. Forståelig uttale er ikke alltid god, men god uttale er alltid forståelig. God uttale gjør at man blir forstått uten at samtalepartneren … Read more