Oratastic

Skrift og uttale (arkivert)

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸  Skrift og uttale Skrift og uttale Oversikt over samsvar mellom bokstaver i det norske alfabetet og bokstavkombinasjoner, og deres uttale Mange som lærer norsk stusser over hvordan man uttaler visse bokstaver på norsk, for norsk uttales nemlig ikke helt som det skrives. Her følger en oversikt over bokstaver og bokstavkombinasjoner og hvordan … Read more

ʈʰ-lyden

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸Lydene▸  [ʈʰ] [ʈʰ] Beskrivelse av kroppstegnet Den ene hånda står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp, tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lyden uttales. Den andre hånda går fra å holde to fingre krysset for å vise t og så spres raskt utover. … Read more

ɛɪ-lyden

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸Lydene▸  [ɛ͜ɪ] [ɛ͜ɪ] Øvelser på NorFon for trening av lyden [ɛɪ] Vårt nettkurs i uttale Diftongen [ɛɪ] i lånord fra engelsk Innhold

Morsmålets rolle – litauisk

Lietuviski

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Om metoden▸Morsmålets rolle▸ Litauisk Morsmålets rolle LITAUISK OG NORSK UTTALE – EN SAMMENLIKNING​ Fem typiske trekk for litauisknorsk: A-lyden uttales for åpent Kort i-lyd uttales med tunga trukket tilbake Palatalisert uttale eller for bløt av konsonanter i forbindelse med fremre vokaler Tendens til å “uttale alle bokstaver” i konsonantkombinasjoner Språkrytmen er ofte mer stakkato, tempoet … Read more