Oratastic

Litteraturliste

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸ Litteraturliste Litteraturliste Acton, W. (1997). Seven Suggestions of Highly Successful Pronunciation Teaching. I: The Language Teacher 21:2. Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte; Norheim, Thorstein. (2012). Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax forlag. Baines, Lawrence. (2008). A Teacher’s Guide to Multisensory Learning. Improving Literacy by Engaging the Senses. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development. … Read more

Uttaleundervisning og -læring

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸ Uttaleundervisning og -læring Uttaleundervisning og -læring Metode for multisensorisk uttaleundervisning er tuftet på generell forskning om fonetikk, andrespråkslæring og språkdidaktikk. Her kan du lese om noen generelle aspekter ved uttaleundervisning og uttaletilegnelse. Det kan være spesielt nyttig for deg som ikke har studert andrespråksfonologi. Generelle mål for uttaleundervisning Hva er uttalekompetanse? Hva kreves av … Read more