Oratastic

Morsmålets rolle – latvisk

Latviski

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Om metoden▸Morsmålets rolle▸ Latvisk Morsmålets rolle LATVISK OG NORSK UTTALE – EN SAMMENLIKNING​ Fem typiske trekk for latvisknorsk uttale: For åpen uttale av lang e Generalisering av mørk l i alle possisjoner Trykksterk uttale av «ikke» i helsetninger og trykksterke personlige pronomen i objektsform der det ikke er naturlig med fokustrykk Retroflekser kan mangle Flat … Read more

Morsmålets rolle – russisk

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Om metoden▸Morsmålets rolle▸ Russisk Morsmålets rolle RUSSISK OG NORSK UTTALE – EN SAMMENLIKNING​ 6 typiske trekk for norsk uttalt av personer med russisk som morsmål: lange vokaler og konsonanter uttales for kort noen vokaler uttales med annen kvalitet enn på norsk (a-lyden for åpen, i-lyden langt bak), konsonanter mangler aspirasjon for kraftig h-lyd (med friksjon) … Read more

Morsmålets rolle – estisk

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Om metoden▸Morsmålets rolle▸ Estisk Morsmålets rolle ESTISK OG NORSK UTTALE – EN SAMMENLIKNING​ Fem typiske trekk for estisknorsk: intonasjonen pleier å være noe flat med høytone for trykktunge stavelser stemte klusiler blir avstemte (g, b, d -> k, p, t uten aspirasjon) konsonanter og vokaler kan uttales for langt eller kort palatalisering av lyder i … Read more

Trykk

Oratastic▸Multisensorisk uttaleundervisning▸Norsk uttale▸  Trykk Trykk Rytme er viktig både for forståelsen og for å ha en målspråknær utale. Ikke bare er det viktig å fokusere på dette helt fra begynnelsen av, men det er noe som er lett. Det trene på rytmemønstrene i norsk er noe de aller fleste kan klare, og gjør at innlærerne kan … Read more