Oratastic

Skrift og uttale

Skrift og uttale

Oversikt over samsvar mellom bokstaver i det norske alfabetet og bokstavkombinasjoner, og deres uttale

Mange som lærer norsk stusser over hvordan man uttaler visse bokstaver på norsk, for norsk uttales nemlig ikke helt som det skrives. Her følger en oversikt over bokstaver og bokstavkombinasjoner og hvordan uttalen av dem er.

Konsonanter

På grunn av det etymologiske ortografiprinsippet er det flere såkalte stumme bokstaver i skriftlig norsk. Man uttaler aldri før og , og noen ganger i bestemte posisjoner uttaler man ikke og . Et annet kjennetegn i norsk rettskriving er det at det finnes mange bokstavkombinasjoner som i uttalen tilsvarer én lyd. Det finnes flere konsonantlyder i norsk som ikke har tilsvarende bokstaver. For eksempel kan lyden [ʃ] skrives på 14 ulike måter – sjokolade, skinke, skjære, versslips, geni, journalist, show, schæfer, cello, crescendo, marsj, nysgjerrig, chic. (Noen nordmenns uttale vil også inkludere kjole, kylling og tjern.)

Bokstav eller bokstavkombinasjon Uttale (IPA) Eksempel Østnorsk uttale
b b briller ²bɾɪlːəɾ
p
ustemt foran konsonant
absolutt ɑpsɔ1lʉtː
bb ribbe ²ɾɪbːə
c[1] s
foran e, i, y, æ
celle [2] ²sɛlːə
k calypso 1lʏpːsʊ
cc al secco ɑɫ1sɛk:ɔ
cappuccino kɑpʊ1tʃiːnʊ
ch k chianti kjɪ1ɑnːtɪ
ʃ cheddar ¹ʃɛdːɑɾ
chat ¹tʃætː
ck truck ¹tɾœkjː
sc ʃ fascisme ¹ʃɪsmə
s foran “e” scene ²seːnə
sch ʃ schæfer ¹ʃeːfəɾ
d d dag ¹dɑːgj
t
mellom kort vokal og “s”
tilfreds tɪl¹fɾɛts

i slutten av ord etter vokal, også når en legger til endelse [3]
glad
glade
ved
veden
¹glɑː
²glɑːə
¹veː
¹veːən
dd pudder ¹phʉdːəɾ
ld[4] eldst ¹ɛlːst
ɫː (etter /a/ og /o/) vold ¹ʋɔɫː
nd[5] land ¹lɑnː
n levende ²leːʋənə
rd ɖ verdi ʋæ¹ɖiː
ɾ
etter lang vokal
fjord ¹fjuːɾ
ɾd verden ¹ʋæɾːdnͅ
dt t / tː rundt
midten
¹ɾʉnːt
¹mɪtːnͅ
rdt ʈː hardt ¹hɑʈː
f f film ¹fɪlm
ff kaffe ¹khɑfːə
g g gratis ¹gɾɑːtɪs
gj gitar gjɪ¹tɑːɾ
gg hoggorm ¹hɔgːɔɾm
gjː ligge ²lɪgjːə
gi[6] jɪ / jiː gift ¹jɪfːt
ʃiː i lånord giro ¹ʃiːɾɔ
ge[7] ʃɛ gelé ʃɛ¹leː
gy gyldig ²jʏlːdɪ
jyː gyte ²jyːtə
gei jæ͜ɪ geipe ²jæ͜ɪpə
gj j gjedde ²jɛdːə
-ig ɪ
i slutten av ord
farlig ²fɑːlɪ
-eig æ͜ɪ
i slutten av ord
kjøttdeig ²çœtːæ͜ɪ
gn ŋːn
men ikke etter e og ø
sagn ¹sɑŋːn
egn æ͜ɪn regne ²ɾæ͜ɪnə
øgn œ͜ʏn døgn ¹dœ͜ʏn
ng ŋː balkong bɑɫ¹khɔŋː
lg
noen steder inne i ordet
selge ²sɛlːə
h h[8] han ¹hɑnː
hj j hjelpe ²jɛlpə
hv ʋ hvorfor ¹ʋʊɾfʊɾ
j j jobb ¹jɔbː
ʃ journalist ʃʊɳɑ¹lɪst
k[9] k / kh kamp ¹khɑmːp
kj / kjh klaver kʲʰlɑ¹veːɾ
kk kj: jakke ²jɑkj
ki çɪ kirke ²çɪɾkjə
kjɪ
i lånord
kidnappe ¹kjɪdːnapːə
kj ç kjær ¹çæːɾ
ky çʏ kyss ¹çʏsː
kei çæ͜ɪ keivhendt ²çæ͜ɪʋhɛnt
kjhæ͜ɪ
i lånord
keiser ²kjhæ͜ɪsəɾ
ski ʃɪ skift ¹ʃɪft
skj ʃ skjev ¹ʃeːʋ
sky ʃyː sky ¹ʃyː
skei ʃæ͜ɪ skei ¹ʃæ͜ɪ
skøy ʃœ͜ʏ skøyte ²ʃœ͜ʏtə
rkt ʈ mørkt ¹mœʈː
l l lim ¹liːm
ɫ
etter a, ɑː, ɔ, oː
palme ²phɑɫːmə
ll lilla ¹lɪlːɑ
ɫː
etter a, ɔ
alle
bolle
²ɑɫːə
²bɔɫːə
rl l perle ²phæːlə
ld lː, ɫː
etter a, ɑː, ɔ, oː
vold ¹vɔɫː
lj j ljå ¹joː
m m melk ¹mɛlːkj

ofte i slutten av ord
strøm ¹stɾœmː
mm mamma ²mɑmːɑ
rmt ɳːʈ varmt ¹vɑɳːʈ
n n nynne ²nʏnːə
nn kanne ²khɑnːə
ng[10] ŋː mange ²mɑŋːə
nk ŋːk bank ¹bɑŋːkʲ
gn ŋːn em>agn ¹ɑŋːn
nt ŋː
i slutten av lånord fra fransk
restaurant ɾɛstʉ¹ɾɑŋː
ns ŋːs
i lånord fra fransk
ambulanse ɑmbʉ¹lɑŋːsə
rn ɳ korn ¹khuːɳ
nsj, nskj ɳːʃ lunsj
kanskje
¹lœɳːʃ
¹kɑɳːʃə
nd binde ²bɪnːə
nd agenda ɑ¹gjɛnːdɑ
p p / ph paprika ¹phɑpːɾɪkɑ
pp suppe ²sʉpːə
ps- s psykolog sʏkʊ¹loːgʲ
qu kjʋ qusling
quiz
²kjʋɪʃːlɪŋ
¹kjʋɪsː
r ɾ rabarbra ɾɑ¹bɑɾːbɾɑ
rr ɾː arr ¹ɑɾː
rd ɖ
etter trykklett vokal
gardin ¹ɖiːn
ɾːd
etter kort trykksterk vokal
herde
torden
²hæɾːdə
¹thʊɾːdn̩
ɽ (eller ɾ)
noen ganger i slutten av ord
hard ¹hɑːɽ (eller hɑːɾ)
ɾ
etter lang trykksterk vokal
fjord ¹fjuːɾ
rl l herlig ²hæːlɪ
rn ɳ barn ¹bɑːɳ
rs ʃ mars ¹mɑʃː
rt ʈ hjerte ²jæʈːə
s s skap ¹skɑːp
ss masse ²mɑsːə
sch ʃ schæfer ¹ʃeːfəɾ
sj ʃ sjokolade ʃʊkʊ²lɑːdə
ʃː
i trykksterk stavelse
dusj ¹dʉʃː
ski ʃɪ skinke ²ʃɪŋːkjə
skj ʃ skjære ²ʃæːɾə
sky ʃʏ skylle ²ʃʏl:ə
skei ʃæ͜ɪ skei ¹ʃæ͜ɪ
skøy ʃœ͜ʏ, skjœ͜ʏ skøyte
skøyer
2ʃœ͜ʏtə
²skjœ͜ʏəɾ
sl[11] ʃl / ʃːl slem
rusle
¹ʃlɛmː
²ɾʉʃːlə
sh ʃ sheriff ¹ʃæɾːɪf
rs ʃ / ʃː karse ²khɑʃːə
t t / th te ¹th
tt glitter ¹gjlɪtːəɾ
-et
i endelsen av bestemt form entall av substantiv i intetkjønn
fjellet ¹fjɛlːə
ti tsɪ[12] initiativ ɪnɪtsɪɑ¹thiːʋ
tj ç[13] tjern ¹çæːɳ
rt ʈ / ʈː kart ¹khɑʈː
v ʋ vin ¹ʋiːn
ʋː støvel ²stœʋːəl
f
foran og
grovt ¹gjɾoːft
lv[14] sølv ¹sœlː
w ʋ wiskey ¹ʋɪsːkjɪ
x s
i begynnelsen av ord
xenofob sɛnɔ¹fuːb
kjs sex ¹sɛkʲːs
z s zeppeliner sɛpɛ¹liːnəɾ
zz ts pizza ¹phɪtsɑ

[1] I noen ord også [tʃ], for eksempel, cembalo, og [ʃ] i ordet cello

[2] Det er også tillatt å skrive dette ordet med s: selle, men det er mer utbredt å skrive med c.

[3] Heller ikke i ordet djup [jʉːp], uttaler man dd uttales imidlertid i slutten av ord som badgud og spyd.

[4] Gjelder alltid i slutten av ord, men inne i ord finnes unntak, for eksempel i ordene bildeskyldig og aldri, uttales.

[5] Gjelder alltid i slutten av ord, men inne i ord finnes unntak, for eksempel i ordene bandemindrehundre og handle, uttales <nd>.

[6] Også [dʒ] i lånord, for eksempel, gin [¹dʒɪnː].

[7] Også [dʒ] i lånord, for eksempel gentleman [¹dʒɛntəlmanː].

[8] Se bemerkninger om uttalen av h i ulike posisjoner under beskrivelsen av lyden. I noen fremmedord uttaler man ikke h, for eksempel luthersk [1lʉtːəʃkj].

[9] Ordet keramikk er et unntak, som uttales med [ç]: [çæɾɑ1mɪkjː].

[10] [ŋg] finnes i noen lånord, for eksempel, tango [1thɑŋgʊ] og mango [1mɑŋgʊ].

[11] uttales ikke som /ʃl/ i alle dialekter, også inne i ord uttales noen ganger som [ʃl]. Ordet Russland uttales vanligvis med [sl]: [¹ɾʉsːlɑnː].

[12] I fremmedord.

[13] Unntak er ordene tjener, tjene, tjeneste og sammensatte ord med disse ordene. Der er uttalen som skrevet: [tj].

[14] Unntak: elv, golv/gulv, kalv.

Vokaler

På grunn av historiske faktorer er det ikke alltid samsvar mellom vokalgrafemene (bokstavene). I uttalen av bokstavene a, i, y, ø, å er det praktisk talt ingen unntak, men uttalen av de andre bokstavene varierer. For eksempel kan både og <æ> betegne begge lydene (/e/ og /æ/). Bokstavene o og u kan begge betegne /u/.

Her er en oversikt over bokstaver og deres tilsvarende lyder i gitte posisjoner. Det finnes også unntak som ikke blir nevnt her.

Bokstav eller bokstavkombinasjon Uttale (IPA) Eksempel Østnorsk uttale
a[1] ɑ lampe ²lɑmːpə
ɑː dato ¹dɑːtʊ
e[2] ɛ[3] elske ²ɛlːskjə
krem ¹kjɾeːm
ə
i endelser og suffikser
rutete ²ɾʉːtətə
æ foran “r”, “rl”, “rn”, “rt” og “rs” [4] persille
verden
verpe
1ʃɪlːə
¹ʋæɾːdn
²ʋæɾpə
æː
foran “r”, “rl”, “rn”, “rd”[5]
her
perle
jern
ferdig
¹hæːɾ
²pæːlə
¹jæːɳ
²fæːɖɪ
en[6] n
trykksvake stavelser etter l, n, s, t og d
dyden
ballen
mannen
posen
gutten[7]
¹dyːdn
¹bɑɫːn
¹mɑnːn
²phuːsn
¹gjʉːtn
el l
trykksvake stavelser etter t og d
handel
tittel
¹hɑnːdl̩
¹thɪtːl̩
i i rips ¹ɾɪpːs
april ɑ¹pʰɾiːl
o ʊ ofte foran “m”, “nd”, “rt”, “st” nikotin nɪkjʊ¹thiːn
rosa ¹ɾuːsɑ
ɔ rokk
orkidé
¹rɔkjː
ɔɾkjɪ1deː

vanligvis foran “v” og “g”[8]
tog
doven
lov
¹tho:gj
²doːʋən
¹loːʋ
u ʉ bunn ¹bʉnː
ʉː brun ¹bɾʉːn
ʊ
“nk”, “ng”, “kk”, [9], foran “m”[10] [11]
sukker
nummer
pung
munk
bukser
¹sʊkjːɘɾ
¹nʊmːɘɾ
¹phʊŋː
¹mʊŋkj
²bʊkjːsɘɾ
œ
i lånord fra engelsk
dubbe
pub
²dœbːə
¹phœbː
y ʏ lykt ¹lʏkj:t
fyr ¹fy:ɾ
j
i noen lånord
yoga ¹joːgɑ
æ æ
“r” foran
lærd ¹læɾːd
æː
foran “r”[12]
bære ²bæːɾə
e
(når det etter “æ” ikke følger “r” ) [13]
væske
ætt
²ʋɛsːkjə
¹ɛtː

(når det etter “æ” ikke følger “r”)
sæd
væte
væpne
¹seːd
²ʋeːtə
²ʋeːpnə
ø œ østers ¹œsːtəʃ
øː løve ²løːʋə
å ɔ gått ¹gɔtː
o: nål ¹noːɫ

[1] I lånord fra engelsk har man uttale tilnærmet originalspråket, for eksempel, baby [¹be͜ɪbɪ], tanks [¹thæŋːkjs], yankee [1jæŋːki].

[2] Bokstavsammensetningen “ea” uttales som [i:] i lånord: jeans [¹ji:ns] eller [¹dʒi:ns]. “Ee” uttales på samme måte i noen lånord, for eksempel keeper [1kjiːpɘɾ]. I noen lånord, i samsvar med originaluttalen, uttales ikke “e” i slutten av ord, for eksempel race [¹ɾeːs], ampere [ɑm1phæ:ɾ].

[3] Trykksvak “e” mellom “n” og “d”, “n” og “l”, “n” og “n” og også mellom “s” og “n” uttales ikke i hurtig tale, men /n/ blir stavelsesdannende.

[4] I ordene flere og mer uttales “e” som [eː]. Verbenes trykksterke endelser -ere, -erer, -erte, -ert uttales [-1eːɾə], [-1eːɾɘɾ], [-1eːʈə], [-1eːʈ]. I endelser uttales “e” foran “r” som [ə]: holder [¹hɔɫːɘɾ].

[5] Men ikke ved å forbinde enstavelsesverb som slutter på “e”, med presensendelsen r: ler [¹leːɾ] (men er [æːɾ]).

[6] I noen lånord fra fransk finnes [aŋ], for eksempel i ordet departement [dɛpɑʈə1mɑŋː].

[7] Også i slike ords flertallsform med -ene har vi syllabisk (stavelsesbærende) n.

[8] Men [u:] i ordene hoved [2huːʋəd-], skog [¹skuːgj] og noen andre, og også i ord som slutter med -og: pedagog [pɛdɑ1guːgj].

[9] Et unntak er ordet frukt, som uttales med ʉ: [¹fɾʉkjt].

[10] Noen unntak er ordene sum, slum, gummi, stum, triumf og skummel, som uttales med [ʉ].

[11] “u” uttales som [ʊ] også i ordene skuff, truffet og hjulpet .

[12] Også i ordene fæl [fæːl / fæːɽ] og tæl [¹thæːl / ¹thæːɽ].

[13] Men æsj [¹æʃː].

Diftonger

Bokstavkombinasjon Uttale (IPA) Eksempel Østnorsk uttale
ai ɑ͜ɪ mai ¹mɑ͜ɪ
ɑ¹iː
(i noen lånord)
naiv ¹iːʋ
au[1] æ͜͜u august æ͜͜ʉ1gʲʉsːt
ei æ͜͜ɪ stein ¹stæ͜͜ɪn
ɛ1
i noen lånord
protein
ateist
pɾʊtɛ1iːn
ɑtɛ1ɪsːt
egn æ͜͜ɪn regne ²ɾæ͜͜ɪnə
egl æ͜͜ɪl negl ¹næ͜͜ɪl
øgn œ͜͜ʏn døgn dœ͜͜ʏn
oy ɔ͜͜ʏ boykott ¹bɔ͜͜ʏkʰɔtː
ui u͜͜ʏ hui! ¹hu͜͜ʏ
øy œ͜͜ʏ fløyte ²flœ͜͜ʏtə

[1] Men [ʉ] i ordet restaurant [ɾɛstʉ¹ɾɑŋː], og [oː] eller [ɔ] i noen franske lånord.

Tilfeller av assimilasjon

I normaltale er det ofte at det forekommer assimilasjon at lyder forandrer seg eller blir borte for å gjøre uttalen lettere. Det gjelder spesielt i ord med og . Dersom man uttaler ordene nært opp til skrivemåten, vil det i østnorsk høres kunstig ut.

Stavelseskombinasjon Uttale (IPA) Eksempel Østnorsk uttale
-ørelse øːlsə avgjørelse ¹ɑːʋjøːl̩se
-ærelse æːlsə værelse ²ʋæːlsə
-eren æɳ sommeren ²sɔmːæɳ
latvieren ¹lɑtːʋɪæɳ
-erne æɳə latvierne ¹lɑtːʋɪæɳə
-elen l̩n / æɳ sykkelen ¹sʏkʲːl̩n / ¹sʏkʲːæɳ
-lene l̩nə / æɳə syklene ¹sʏkʲːl̩nə / ¹sʏkʲːæɳə

Trykksterk lang vokal +< r> + <en>[1]

-aren ɑːaɳ faren ²fɑːɑɳ
-iren iːɪɳ fakiren 1kjhiːɪɳ
-oren uːʊɳ moren 2muːʊɳ
-uren ʉːʉɳ naturen 1thʉːʉɳ
-yren yːʏɳ komfyren khʊm1fyːʏɳ
-æren æːæɳ sekretæren sɛkjɾɛ1thæːæɳ
-øren øːœɳ døren 1døːœɳ
-åren oːɔɳ måren 1moːɔɳ
-ården gården 1goːɔɳ

[1] Lignende er også i morgen, morgenen, morgener, morgenene [2moːɔɳ, 2moːɔɳɳͅ, 2moːɔɳɘɾ, 2moːɔɳɳͅə].

Trykksterk lang vokal +<r>+ <ene>

-arene ɑːaɳə gitarene gjɪ1thɑːɑɳə
-irene iːɪɳə fakirene 1kjhiːɪɳə
-orene uːʊɳə teonorene thɛ1nuːʊɳə
-urene ʉːʉɳə murene 1mʉːʉɳə
-yrene yːʏɳə komfyrene khʊm1fyːʏɳə
-ærene æːæɳə sekretærene sɛkjɾɛ1thæːæɳə
-ørene øːœɳə frisørene fɾɪ1søːœɳə
-årene oːɔɳə sårene 1soːɔɳə
-årdene gårdene 2goːɔɳə

Ofte brukte ord med uregelmessig uttale

og [¹ɔ]
også [¹ɔsːɔ]
de [¹diː]
jeg [¹jæ͜ɪ]
meg [¹mæ͜ɪ]
deg [¹dæ͜ɪ]
seg [¹sæ͜ɪ]
seksten [²sæ͜ɪstn̩]
sytten [²sœtːn̩]
sytti [¹sœtːɪ]
annen [²ɑːɑn]

Også i uttrykket i like måte er uttalen annerledes enn forventet: [ɪ2liːgjə2modə].

Kons/vok Gruppe Grafem Regeltype Forklaring IPA Eksempel Lånt fra Uttale (Østlandsk)
konsb, p<b>regelbbriller
konsb, p<b>regelbbjørkebark
konsb, p<b>regelbkebab
konsb, p<b>regelforan ustemt konsonantpabsolutt
konsb, p<b>regelforan ustemt konsonant i trykksterk stavelse med kort vokalIbsen
konsb, p<b>regelforan ustemt konsonant i trykksterk stavelse med kort vokalsubstantiv
konsb, p<bb>regelribbe
konsb, p<p>regelp / pʰpip
konsb, p<p>regelp / pʰspansk
konsb, p<p>regelp / pʰoperasjon
konsb, p<p>regeletter kort vokal og foran konsonant i trykksterk stavelsepaprika
konsb, p<p>regeletter kort vokal og foran konsonant i trykksterk stavelsedypt
konsb, p<p>regeletter kort vokal og foran konsonant i trykksterk stavelseraps
konsb, p<pp>regelsuppe
konsb, p<pp>regellepper
konsb, p<pp>regeli slutten av ordpʰː slapp
konsd, t<d>regelddag
konsd, t<d>regeldkjedelig
konsd, t<d>regeldarbeid
konsd, t<d>regelforan konsonantmidlertidig
konsd, t<d>regelforan konsonantpadle
konsd, t<d>regelforan konsonantpudre
konsd, t<d>regelforan konsonantsladre
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)glad
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)glade
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)ved
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)veden
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)brød
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)brødet
konsd, t<d>regeli slutten av ord etter vokal (inkludert bøyde former av ordene)tida
konsd, t<d>unntakdbad
konsd, t<d>unntakdgud
konsd, t<d>unntakdspyd
konsd, t<d>regelmellom kort vokal og tilfreds
konsd, t<d>regelmellom kort vokal og arbeidsgiver
konsd, t<d>regelmellom kort vokal og deltidsjobb
konsd, t<d>spesiell uttalestum dddjup
konsd, t<dd>regelpudder
konsd, t<dd>regelsladder
konsd, t<dt>regelt / tːrundt
konsd, t<dt>regelt / tːmidten
konsd, t<dt>regelt / tːhenvendt
konsd, t<dt>regelt / tːrødt
konsd, t<dt>regelt / tːbedt
konsd, t<t>regelt / tʰte
konsd, t<t>regelt / tʰlatskap
konsd, t<t>regelt / tʰaristokrati
konsd, t<t>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelsevits
konsd, t<t>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelseerstatning
konsd, t<t>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelseklatre
konsd, t<t>regeli substantivendelsen bestemt form entall av substantiv i intetkjønnfjellet
konsd, t<t>regeli substantivendelsen bestemt form entall av substantiv i intetkjønnbadet
konsd, t<t>regeli substantivendelsen bestemt form entall av substantiv i intetkjønnbeinet
konsd, t<t>spesiell uttalet som ddi like måte
konsd, t<th>fremmedordtː / tʰluthersktysk
konsd, t<th>fremmedordtː / tʰthaiandre
konsd, t<tt>regelglitter
konsd, t<tt>regeli slutten av ord tːʰ absolutt
konsf, v<f>regelffilm
konsf, v<f>regelfprofessor
konsf, v<f>regelfsjef
konsf, v<f>regeletter kort vokal foran konsonant i trykksterk stavelseaften
konsf, v<f>regeletter kort vokal foran konsonant i trykksterk stavelseløfte
konsf, v<f>regeletter kort vokal foran konsonant i trykksterk stavelsetrøfler
konsf, v<ff>regelkaffe
konsf, v<v>regelʋvin
konsf, v<v>regelʋavgjøre
konsf, v<v>regelʋrev
konsf, v<v>unntakstum etter sist i noen ord (men uttales i elv, gulv, kalv, selve m.fl.)sølv
konsf, v<v>unntakstum etter sist i noen ord (men uttales i elv, gulv, kalv, selve m.fl.)halv
konsf, v<v>unntakstum etter sist i noen ord (men uttales i elv, gulv, kalv, selve m.fl.)selv
konsf, v<v>unntakstum etter sist i noen ord (men uttales i elv, gulv, kalv, selve m.fl.)tolv
konsf, v<v>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelse, og noen enkeltordʋːlevde
konsf, v<v>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelse, og noen enkeltordʋːtavle
konsf, v<v>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelse, og noen enkeltordʋːstøvel
konsf, v<v>regelmellom kort vokal og konsonant i trykksterk stavelse, og noen enkeltordʋːhøvel
konsf, v<v>regelforan og i samme stavelsefgrovt
konsf, v<v>regelforan og i samme stavelsefalternativt
konsf, v<v>regelforan og i samme stavelseflivsfare
konsf, v<hv>regelʋhvorfor
konsf, v<hv>regelʋhvete
konsf, v<w>regelʋWenche
konsf, v<w>fremmedordʋːshow engelsk
konsf, v<w>fremmedordcowboyengelsk
konsf, v<w>fremmedordrickshawengelsk
konsf, v<wh>fremmedordʋwhisky
konsg, k, j, ç<g>regelforan a- og å-lyd ggal
konsg, k, j, ç<g>regelforan a- og å-lyd gforegå
konsg, k, j, ç<g>regelforan a- og å-lyd gobligatorisk
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgem
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgen
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgebiss
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgebyr
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgenser
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgeneral
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgenial
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgeografi
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordgratis
konsg, k, j, ç<g>regelforan e, r og i slutten av ordhverdag
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran konsonantgʲːlagde
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran konsonantgʲːsagd
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran konsonantgʲːAgder
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran konsonantgʲːmegler
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran konsonantgʲːregle
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran konsonantgʲːlogre
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran skʲ(ː)dagstur
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran skʲ(ː)lørdagsgodt
konsg, k, j, ç<g>regeletter kort vokal foran skʲ(ː)roligst
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgift
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgiver
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgjedde
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijavgjøre
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgjorde
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgyldig
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgylf
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgyllen
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgyte
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgys
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgyve
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgeipe
konsg, k, j, ç<g>regelforan i, y og eijgeit
konsg, k, j, ç<g>unntakGeir
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgireengelsk
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgitarspansk
konsg, k, j, ç<g>fremmedordterminologigresk
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgitar
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgymnaslatin
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgymlatin
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgynekologgresk
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgeishajapansk
konsg, k, j, ç<g>fremmedordbegeistrettysk
konsg, k, j, ç<g>fremmedordgeistligtysk
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med endelsen -ig (inkludert bøyde former av ordene)farlig
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med endelsen -ig (inkludert bøyde former av ordene)viktig
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med endelsen -ig (inkludert bøyde former av ordene)farlige
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med endelsen -ig (inkludert bøyde former av ordene)viktige
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med som slutter med -eig (inkludert bøyde former av ordene)deig
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med som slutter med -eig (inkludert bøyde former av ordene)kjøttdeig
konsg, k, j, ç<g>regeli slutten av ord med som slutter med -eig (inkludert bøyde former av ordene)seig
konsg, k, j, ç<g>unntakfeig
konsg, k, j, ç<g>unntakteig
konsg, k, j, ç<g>unntaktreig
konsg, k, j, ç<g>spesiell uttaleog
konsg, k, j, ç<g>spesiell uttaleogså
konsg, k, j, ç<g>spesiell uttalefugl
konsg, k, j, ç<gg>regelforan a- og å-lydhoggorm
konsg, k, j, ç<gg>regelforan a- og å-lydvogga
konsg, k, j, ç<gg>regelforan e og i og i slutten av ordgʲːligge
konsg, k, j, ç<gg>regelforan e og i og i slutten av ordgʲːanlegg
konsg, k, j, ç<gg>regelforan e og i og i slutten av ordgʲːbegge
konsg, k, j, ç<gj>regeljgjedde
konsg, k, j, ç<gj>regeljavgjøre
konsg, k, j, ç<gj>regeljgjorde
konsg, k, j, ç<k>regeletter s foran a-, o- og å-lyd og av og til i trykksvake stavelser foran a-, o- og å-lydkutroskap
konsg, k, j, ç<k>regeletter s foran a-, o- og å-lyd og av og til i trykksvake stavelser foran a-, o- og å-lydkbiskop
konsg, k, j, ç<k>regeletter s foran a-, o- og å-lyd og av og til i trykksvake stavelser foran a-, o- og å-lydkgynekolog
konsg, k, j, ç<k>regelI begynnelsen av trykksterke stavelser foran a, o- og å-lydkamp
konsg, k, j, ç<k>regelI begynnelsen av trykksterke stavelser foran a, o- og å-lydamerikansk
konsg, k, j, ç<k>regelI begynnelsen av trykksterke stavelser foran a, o- og å-lydkokos
konsg, k, j, ç<k>regeli trykksvake stavelservanske
konsg, k, j, ç<k>regeli trykksvake stavelserlaken
konsg, k, j, ç<k>regeli trykksvake stavelserleketøy
konsg, k, j, ç<k>regelI trykksterke stavelser foran konsonantkʲ:jukse
konsg, k, j, ç<k>regelI trykksterke stavelser foran konsonantkʲ:lekse
konsg, k, j, ç<k>regelI trykksterke stavelser foran konsonantkʲ:lykt
konsg, k, j, ç<k>regelI begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordkʲʰklaver
konsg, k, j, ç<k>regelI begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordkʲʰapotek
konsg, k, j, ç<k>regelI begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordkʲʰindisk
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkirke
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkikkert
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkilde
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkilo
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkyss
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkylling
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkynisk
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkeivhendt
konsg, k, j, ç<k>regelforan i, y og eiçkeitete
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkidnappeengelsk
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkickengelsk
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkimonojapansk
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkyrilliskandre
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkyrieandre
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkypriotiskandre
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkeiteringengelsk
konsg, k, j, ç<k>fremmedordkeiserlatin
konsg, k, j, ç<k>fremmedordi ordet keramikk og dets avledningerçkeramikk
konsg, k, j, ç<k>fremmedordi ordet keramikk og dets avledningerçkeramiker
konsg, k, j, ç<k>fremmedordi ordet keramikk og dets avledningerçkeramisk
konsg, k, j, ç<k>regelforan n i lånord fra engelskknockoutengelsk
konsg, k, j, ç<k>spesiell uttalei like måte
konsg, k, j, ç<kk>regelkʲ:jakke
konsg, k, j, ç<kk>regelkʲ:lykken
konsg, k, j, ç<kk>regelforan a-, o- og å-lyd k: ekko
konsg, k, j, ç<kk>regelforan a-, o- og å-lyd k: klokka
konsg, k, j, ç<kj>regelçkjær
konsg, k, j, ç<kj>regelçkjøkken
konsg, k, j, ç<kj>regelçkjole
konsg, k, j, ç<c>fremmedordkcalypsoengelsk
konsg, k, j, ç<c>fremmedordkcowboyengelsk
konsg, k, j, ç<c>fremmedordcroissantfransk
konsg, k, j, ç<c>fremmedordcruiseskipengelsk
konsg, k, j, ç<cc>fremmedordal seccoitaliensk
konsg, k, j, ç<ch>fremmedordkchiantiitaliensk
konsg, k, j, ç<ck>fremmedordkʲːtruckengelsk
konsg, k, j, ç<ck>fremmedordkʲːcockpitengelsk
konsg, k, j, ç<ck>fremmedordkʲːfeedbackengelsk
konsg, k, j, ç<ck>fremmedordkʲːrockengelsk
konsg, k, j, ç<ck>fremmedordforan a-, o- og å-lydknockoutengelsk
konsg, k, j, ç<hj>regeljhjelpe
konsg, k, j, ç<hj>regeljhjørne
konsg, k, j, ç<j>regeljjobb
konsg, k, j, ç<lj>regeli begynnelsen av ordjljå
konsg, k, j, ç<lj>regeli begynnelsen av ordjljuge
konsg, k, j, ç<lj>regeli begynnelsen av ordjljome
konsg, k, j, ç<qu>regelkʲʋqusling
konsg, k, j, ç<qu>regelkʲʋquizen
konsg, k, j, ç<tj>regelçtjern
konsg, k, j, ç<tj>regelçtjeld
konsg, k, j, ç<tj>regelçtjukk
konsg, k, j, ç<tj>regelçtjære
konsg, k, j, ç<tj>regelçtjue
konsd, t<tj>unntaki ordet tjene og dets avledningertjtjene
konsd, t<tj>unntaki ordet tjene og dets avledningertjtjener
konsd, t<tj>unntaki ordet tjene og dets avledningertjtjeneste
konsks<x>regelkʲssexandre
konsks<x>regelkʲsmarxismeandre
konsks<x>regeli lånord fra franskgrand prixfransk
konsks<x>regeli lånord fra franskbordeauxvin fransk
konsh<h>regelhhan
konsh<h>regelhhemmelig
konsl<l>regelllim
konsl<l>regelldele
konsl<l>regellsol
konsl<l>regeli trykksterk stavelse etter kort vokal foran konsonanttelt
konsl<l>regeli trykksterk stavelse etter kort vokal foran konsonantelske
konsl<l>regeli trykksterk stavelse etter kort vokal ɑ, ɔ foran konsonantɫːfalsk
konsl<l>regeli trykksterk stavelse etter kort vokal ɑ, ɔ foran konsonantɫːmolte
konsl<l>regeletter ɑː, oːɫpalme
konsl<l>regeletter ɑː, oːɫmål
konsl<l>regel i endelsene -el/-else etter d og t uttales med stavelsesbærende lhandel
konsl<l>regel i endelsene -el/-else etter d og t uttales med stavelsesbærende lmiddel
konsl<l>regel i endelsene -el/-else etter d og t uttales med stavelsesbærende lnytelse
konsl<l>regel i endelsene -el/-else etter d og t uttales med stavelsesbærende lutsettelse
konsl<ll>regellilla
konsl<ll>regelfjell
konsl<ll>regeletter ɑ, ɔɫːalle
konsl<ll>regeletter ɑ, ɔɫːbolle
konsl<ld>regeleldst
konsl<ld>regelgjelde
konsl<ld>regelkveld
konsl<ld>regeletter ɑ og ɔɫː Harald
konsl<ld>regeletter ɑ og ɔɫː vold
konsl<ld>regeletter ɑ og ɔɫː holde
konsl<ld>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttlːd / ɫːdbilde
konsl<ld>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttlːd / ɫːdaldri
konsl<ld>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttlːd / ɫːdskyldig
konsl<ld>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttlːd / ɫːdgyldig
konsl<ld>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttlːd / ɫːdtilfeldig
konsl<ld>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttlːd / ɫːdveldig
konsl<lg>unntakstum i i noen ord (men uttales i helgen, svelge, bølge, m.fl.)selge
konsl<lg>unntakstum i i noen ord (men uttales i helgen, svelge, bølge, m.fl.)følge
konsl<rl>regellperle
konsl<rl>regellalvorlig
konsl<rl>regelldårlig
konsm, n, ŋ<m>regelmmelk
konsm, n, ŋ<m>regelmambulanse
konsm, n, ŋ<m>regelmmonogam
konsm, n, ŋ<m>regelofte i slutten av ord etter kort vokal, og foran andre konsonanter i trykksterk stavelsestrøm
konsm, n, ŋ<m>regelofte i slutten av ord etter kort vokal, og foran andre konsonanter i trykksterk stavelseberømte
konsm, n, ŋ<m>regelofte i slutten av ord etter kort vokal, og foran andre konsonanter i trykksterk stavelsefemten
konsm, n, ŋ<m>regelofte i slutten av ord etter kort vokal, og foran andre konsonanter i trykksterk stavelseTromsø
konsm, n, ŋ<mm>regelmamma
konsm, n, ŋ<mm>regelGlomma
konsm, n, ŋ<n>regelnnynne
konsm, n, ŋ<n>regelngnage
konsm, n, ŋ<n>regelnklubben
konsm, n, ŋ<n>regelEtter kort vokal og foran konsonantbegynte
konsm, n, ŋ<n>regelEtter kort vokal og foran konsonantansvar
konsm, n, ŋ<n>regelforan b og pmanbefale
konsm, n, ŋ<n>regelforan b og pmtannpasta
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende ndyden
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende nballen
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende nmannen
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende nposen
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende ngutten
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende nbadene
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende nfuglene
konsm, n, ŋ<n>regel i endelsene -en/-ene etter d, t, n og s uttales med stavelsesbærende nguttene
konsm, n, ŋ<nn>regelkanne
konsm, n, ŋ<nn>regelbanne
konsm, n, ŋ<nn>regellønna
konsm, n, ŋ<nn>spesiell uttaleannen
konsm, n, ŋ<nn>spesiell uttaleannet
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelseland
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelseskynde
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelsevondt
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelsebinde
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelsehund
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelsebonde
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelseand
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelsebinde
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksterk stavelsebonde
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːdbande
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːdmindre
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːdhundre
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːdhandle
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːdandre
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːdforandre
konsm, n, ŋ<nd>unntakd uttales i noen ord der d ikke står til sluttnːd andre
konsm, n, ŋ<nd>fremmedordnːd behandletysk
konsm, n, ŋ<nd>fremmedordnːd hinduismetysk
konsm, n, ŋ<nd>fremmedordnːd agendalatin
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksvak stavelsen levende
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksvak stavelsen undervisning
konsm, n, ŋ<nd>regeli trykksvak stavelsen Eivind
konsm, n, ŋ<ng>regeli trykksvak stavelseŋdelingen
konsm, n, ŋ<ng>regelŋːmange
konsm, n, ŋ<ng>regelŋːbalkong
konsm, n, ŋ<ng>regelŋːtilgjengelig
konsm, n, ŋ<ng>regelŋːlunger
konsm, n, ŋ<ng>fremmedordŋːgtangospansk
konsm, n, ŋ<ng>fremmedordŋːgmangoportugisisk
konsm, n, ŋ<nk>regelŋːkbank
konsm, n, ŋ<gn>regelmen ikke etter e og ø ŋːnsagn
konsm, n, ŋ<gn>regelmen ikke etter e og ø ŋːnagn
konsm, n, ŋ<gn>regelmen ikke etter e og ø ŋːnMagne
konsm, n, ŋ<gn>regelmen ikke etter e og ø ŋːnSogn
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːrestaurantfransk
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːarrangementfransk
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːdepartementfransk
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːpresenterefransk
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːcroissantfransk
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːinteressant (mask. og fem.)fransk
konsm, n, ŋ<nt>fremmedordi slutten av lånord fra franskŋːinteressant (nøytr.)fransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːsambulansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːskompetansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːskonkurransefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːsbalansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːsdistansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːskonferansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːstoleransefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːsnyansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːssjansefransk
konsm, n, ŋ<ns>fremmedordetter a i lånord fra franskŋːsreferansefransk
konsm, n, ŋ<nsj>fremmedordŋːʃ / ŋʃbransjefransk
konsm, n, ŋ<nsj>fremmedordŋːʃ / ŋʃpensjonfransk
konsm, n, ŋ<nsj>fremmedordŋːʃ / ŋʃoransjefransk
konsm, n, ŋ<nsj>fremmedordŋːʃ / ŋʃplansjefransk
konsm, n, ŋ<nsj>fremmedordŋːʃ / ŋʃprevensjonlatin
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelɾribbe
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelɾsatire
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelɾadministrator
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regeletter kort vokal foran konsonant i trykksterk stavelseɾː rabarbra
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regeletter kort vokal foran konsonant i trykksterk stavelseɾː armen
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regeletter kort vokal foran konsonant i trykksterk stavelseɾː verpe
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom a/ø/æ og endelsen -elsebesparelse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom a/ø/æ og endelsen -elsebesvarelse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom a/ø/æ og endelsen -elseavgjørelse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom a/ø/æ og endelsen -elseframførelse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom a/ø/æ og endelsen -elsekunngjørelse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom a/ø/æ og endelsen -elseværelse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enfaren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enuerfaren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -envikaren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enfakiren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enkefiren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -ensafiren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enmoren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enmajoren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enbroren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -ennaturen
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enkulturen
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enmuren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enkomfyren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enfyren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -envampyren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -ensekretæren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enhæren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -engjæren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -endøren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enambassadøren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enmarkøren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enmåren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -envåren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enåren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -engården
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom diftong og endelsen -enmauren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom diftong og endelsen -enleiren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regeli ordet morgen gjelder det samme som mellom vokal og endelsen -enmorgen, morgenen, morgener, morgenene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksvak o og endelsen -en blir også e-en i endelsen bortemotoren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksvak o og endelsen -en blir også e-en i endelsen borteeksaminatoren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksvak o og endelsen -en blir også e-en i endelsen bortekalkulatoren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enegitarene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enekommentarene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enebibliotekarene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enefakirene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enepapirene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enegirene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -eneteonorene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enekontorene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enemajorene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enemurene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enekulturene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -eneturene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enekomfyrene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enevampyrene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enedyrene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enesekretærene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enegeværene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enehærene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enefrisørene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enedørene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -eneambassadørene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enesårene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enehårene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enevilkårene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom vokal og endelsen -enegårdene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksvak o og endelsen -ene blir også e-en i endelsen bortemotorene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksvak o og endelsen -ene blir også e-en i endelsen borteeksaminatorene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksvak o og endelsen -ene blir også e-en i endelsen bortekalkulatorene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom diftong og endelsen -enemaurene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksterk e endelsen -endedominerende
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksterk e endelsen -endegraverende
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<r>regelmellom trykksterk e endelsen -endeimponerende
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rr>regelɾːarr
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rr>regelɾːkjerre
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rr>regelɾːstørre
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rr>regeli trykksvake stavelserɾarrangement
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rr>regeli trykksvake stavelserɾkonkurranse
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regelɖverdi
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regelɖhvordan
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regelɖferdig
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regelɖfordi
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regelɖgardin
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regelɖHardanger
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeli trykksvak posisjonɾdsamordne
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeletter lang vokalɾfjord
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeletter lang vokalɾbord
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeletter lang vokalɾord
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeletter lang vokalɾnord
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeletter lang vokalɾhard
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>regeletter lang vokalɾgjorde, jorde
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdverden
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdNorden
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdtorden
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdferden
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdmord
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdmorder
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdmyrde
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdseverdighet
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdverdig
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdordne
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdorden
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rd>unntakɾːdlærd
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeletter lang vokalʈarrangerte
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeletter kort vokal i trykksterk stavelseʈːhjerte
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeletter kort vokal i trykksterk stavelseʈːerta
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeletter kort vokal i trykksterk stavelseʈːdepartement
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeli begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordʈʰ artikkel
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeli begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordʈʰ fortelle
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeli begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordʈʰ avansert
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>regeli begynnelsen av trykksterke stavelser og i slutten av ordʈʰ bort
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rt>fremmedordrdessertfransk
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rds>regel uttales som foran s hvis rd uttales som ɖ i det samme ordet uten s (se der)ʈːʃ / ʈʃferdsel
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rds>regel uttales som foran s hvis rd uttales som ɖ i det samme ordet uten s (se der)ʈːʃ / ʈʃadferdsvanske
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rdt>regelʈː / ʈhardt
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rdt>regelʈː / ʈverdt
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rdt>regelʈː / ʈbordtennis
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rdt>regelʈː / ʈordtak
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rkt>regelʈː / ʈʰːmørkt
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rkt>regelʈː / ʈʰːsterkt
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rkt>regelʈː / ʈʰːverktøy
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rn>regelɳ korn
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rn>regelɳ barn
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rn>regelɳ fyrtårn
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rn>regelɳ ekorn
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rn>regelɳ overnatte
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rn>regelɳ Ungarn
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<en>regeli trykksvake stavelser etter ɳ̩kikkerten
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<en>regeli trykksvake stavelser etter ɳ̩ertene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<en>regeli trykksvake stavelser etter ɳ̩kikkertene
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<nsj>regelforan ɳːʃlunsj
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<nsj>regelforan ɳːʃpunsj
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<nsj>regelforan ɳːʃlynsje
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<nsj>regelforan ɳːʃvinsj
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<nskj>regelforan ɳːʃkanskje
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-eren>regelæɳsommeren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-eren>regelæɳlatvieren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-eren>regelæɳgiveren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-eren>regelæɳjegeren
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-erne>regelæɳəlatvierne
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-erne>regelæɳəjegerne
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-erne>regelæɳəkrigerne
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<-erne>regelæɳəlærerne
konsr, ɖ, ʈ, ɳ<rmt>spesiell uttalei ordet varmt og kombinasjoner med dette ordetɳːʈvarmt
konss, ​ʃ<s>regelsskap
konss, ​ʃ<s>regeletter kort vokal foran konsonantfantastisk
konss, ​ʃ<s>regeletter kort vokal foran konsonantmarksisme
konss, ​ʃ<s>regeletter kort vokal foran konsonantKasper
konss, ​ʃ<s>regelforan lʃslem
konss, ​ʃ<s>regelforan lʃsladre
konss, ​ʃ<s>regelforan lʃslike
konss, ​ʃ<s>regelforan lʃfengslene
konss, ​ʃ<s>regelforan l etter kort vokal i trykksterk stavelseʃːrusle
konss, ​ʃ<s>regelforan l etter kort vokal i trykksterk stavelseʃːOslo
konss, ​ʃ<s>unntakforan l i sammensetninger med f.eks. mis-, is- og andre sammensetningersːl mislykket
konss, ​ʃ<s>unntakforan l i sammensetninger med f.eks. mis-, is- og andre sammensetningersːl mislike
konss, ​ʃ<s>unntakforan l i sammensetninger med f.eks. mis-, is- og andre sammensetningersːl islandsk
konss, ​ʃ<s>unntaksːlRussland
konss, ​ʃ<ss>regelmasse
konss, ​ʃ<sj>regelʃsjokolade
konss, ​ʃ<sj>regelʃaksje
konss, ​ʃ<sj>regelʃpistasj
konss, ​ʃ<sj>regeletter kort vokal i trykksterk stavelseʃːdusj
konss, ​ʃ<sj>regeletter kort vokal i trykksterk stavelseʃːbæsj
konss, ​ʃ<sj>regeletter kort vokal i trykksterk stavelseʃːdusje
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskift
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskinke
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskip
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskiver
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskynde
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃsky
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskyldig
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskyte
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskei
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskeie
konss, ​ʃ<sk>regelforan i, y og eiʃskeiv
konss, ​ʃ<sk>spesiell uttaleʃ-uttale i alle ord som har med skøyte å gjøre (men i skʲ f.eks. skøyer, Skøyen)ʃskøyte
konss, ​ʃ<skj>regelʃskjev
konss, ​ʃ<skj>regelʃskjære
konss, ​ʃ<skj>regelʃskjenke
konss, ​ʃ<rs>regeletter lang vokal og i trykksvake stavelserʃ Lars
konss, ​ʃ<rs>regeletter lang vokal og i trykksvake stavelserʃ Majorstua
konss, ​ʃ<rs>regeletter lang vokal og i trykksvake stavelserʃ forsinkelse
konss, ​ʃ<rs>regeletter kort vokal i trykksterke stavelserʃ mars
konss, ​ʃ<rs>regeletter kort vokal i trykksterke stavelserʃ fersken
konss, ​ʃ<rs>regeletter kort vokal i trykksterke stavelserʃ forsvar
konss, ​ʃ<rds>regelforutsetter stum d i , se derʃgårdsbruk
konss, ​ʃ<rds>regelfølger reglene for uttale av rd (se der)ʃgårdstun
konss, ​ʃ<rds>regelfølger reglene for uttale av rd (se der)ʃordspill
konss, ​ʃ<rds>regelfølger reglene for uttale av rd (se der)ʃinnabords
konss, ​ʃ<rdsj>regelʃNordsjøen
konss, ​ʃ<rdsk> regelʃbordskikk
konss, ​ʃ<rdskj>regelʃjordskjelv
konss, ​ʃ<c>fremmedordforan e, i, y, æscellelatin
konss, ​ʃ<c>fremmedordforan e, i, y, æscelsiusannet
konss, ​ʃ<c>fremmedordforan e, i, y, æscentengelsk
konss, ​ʃ<c>fremmedordʃcelloitaliensk
konss, ​ʃ<ch>fremmedordʃcheddarengelsk
konss, ​ʃ<g>fremmedordforan g og i i noen fremmedordʃgeléfransk
konss, ​ʃ<g>fremmedordforan g og i i noen fremmedordʃgenerellfransk
konss, ​ʃ<g>fremmedordforan g og i i noen fremmedordʃgelatinfransk
konss, ​ʃ<g>fremmedordforan g og i i noen fremmedordʃgenifransk
konss, ​ʃ<g>fremmedordforan g og i i noen fremmedordʃgiroitaliensk
konss, ​ʃ<g>fremmedordforan g og i i noen fremmedordʃauberginefransk
konss, ​ʃ<j>fremmedordʃjournalfransk
konss, ​ʃ<j>fremmedordʃjournalistfransk
konss, ​ʃ<ps->fremmedordi begynnelsen av ordspsykologgresk
konss, ​ʃ<ps->fremmedordi begynnelsen av ordspseudonymgresk
konss, ​ʃ<sc>fremmedordforan e og isscenelatin
konss, ​ʃ<sc>fremmedordforan e og isfascinerelatin
konss, ​ʃ<sc>fremmedordʃfascismelatin
konss, ​ʃ<sc>fremmedordʃcrescendoitaliensk
konss, ​ʃ<sch>fremmedordʃschæfertysk
konss, ​ʃ<sch>fremmedordʃkoscherhebraisk
konss, ​ʃ<sch>fremmedordʃschwungtysk
konss, ​ʃ<sch>unntakskSchous plass
konss, ​ʃ<sh>fremmedordʃsheriffengelsk
konss, ​ʃ<sh>fremmedordʃcasheengelsk
konss, ​ʃ<sh>fremmedordʃrushengelsk
konss, ​ʃ<sh>fremmedordi lånord fra engelskʃsheriffengelsk
konss, ​ʃ<sh>fremmedordi lånord fra engelskʃcasheengelsk
konss, ​ʃ<sh>fremmedordi lånord fra engelskʃrushengelsk
konss, ​ʃ<x>fremmedordsxenofobgresk
konss, ​ʃ<x>fremmedordsxylofongresk
konss, ​ʃ<z>fremmedordszeppelinertysk
konss, ​ʃ<z>fremmedordsquizengelsk
konss, ​ʃ<z>fremmedordsnazismetysk
konsts, tʃ, dz<c>fremmedordcembaloitaliensk
konsts, tʃ, dz<cc>fremmedordcappuccinoitaliensk
konsts, tʃ, dz<ch>fremmedordchat
konsts, tʃ, dz<ch>fremmedordchili
konsts, tʃ, dz<ch>fremmedordchips
konsts, tʃ, dz<dsj>fremmedordʈʃbudsjett
konsts, tʃ, dz<dsj>fremmedordʈʃbudsjettere
konsts, tʃ, dz<g>fremmedordforan i og e i noen lånord fra engelskgentleman engelsk
konsts, tʃ, dz<g>fremmedordforan i og e i noen lånord fra engelskginengelsk
konsts, tʃ, dz<t>fremmedordforan i i noen fremmedordtsinitiativfransk
konsts, tʃ, dz<t>fremmedordforan i i noen fremmedordtsinitiallatin
konsts, tʃ, dz<t>fremmedordforan i i noen fremmedordtshøyesterettsjustitiariuslatin
konsts, tʃ, dz<t>fremmedordforan i i noen fremmedordtstertiallatin
konsts, tʃ, dz<t>fremmedordforan i i noen fremmedordtsvenetianskitaliensk
konsts, tʃ, dz<zz>fremmedordtːspizza
konsts, tʃ, dz<zz>unntaksjazz
voki, y<i>regelkort iɪinne
voki, y<i>regelkort iɪrips
voki, y<i>regelkort iɪgummi
voki, y<i>regellang iis
voki, y<i>regellang iapril
voki, y<i>regellang iaristokrati
voki, y<y>regelkort yʏlykt
voki, y<y>regellang yfyr
voki, y<y>fremmedordi noen lånordɪsexyengelsk
voki, y<y>fremmedordi noen lånordɪbandyengelsk
voki, y<y>fremmedordi noen lånord fra engelskɑ͜ɪcyberengelsk
voki, y<y>fremmedordi noen lånord fra engelskɑ͜ɪbyteengelsk
voki, y<y>fremmedordi noen lånordj / jːyogasanskrit
voki, y<y>fremmedordi noen lånordj / jːsoyajapansk
voki, y<e>spesiell uttalede
voki, y<ea> fremmedordi lånord fra engelskjeansengelsk
voki, y<ea> fremmedordi lånord fra engelskbeat engelsk
voki, y<ea> fremmedordi lånord fra engelskhealerengelsk
voki, y<ee>fremmedordi lånord fra engelskfeedbackengelsk
voki, y<ee>fremmedordi lånord fra engelskkeeper engelsk
voki, y<ey>fremmedordi lånord fra engelskɪhockeyengelsk
voki, y<ey>fremmedordi lånord fra engelskɪtrolleybussengelsk
voki, y<ey>fremmedordi lånord fra engelskɪvolleyballengelsk
voki, y<ey>fremmedordi lånord fra engelskkeyboardengelsk
voke, ø, æ, a<e>regelkort, trykksterk vokalɛelske
voke, ø, æ, a<e>regellang, trykksterk vokalkrem
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser og suffikserəhvete
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser og suffikserərutete
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser og suffikserəhøyere
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser og suffikserəjaget
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser foran r og ləhusker
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser foran r og ləåkrer
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser foran r og ləvakker
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser foran r og ləhybel
voke, ø, æ, a<e>regeli endelser foran r og ləhøvel
voke, ø, æ, a<e>regelendelsen -erəholder
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , , )æpersille
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , , )æverden
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , , )æverpe
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , )æːer
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , )æːher
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , )æːperle
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , )æːjern
voke, ø, æ, a<e>regelforan (inkl. , , )æːferdig
voke, ø, æ, a<e>unntakflere
voke, ø, æ, a<e>unntakmer
voke, ø, æ, a<e>regelsuffikset -ere bøyde former:, -erer, -erte, -ert -ere
voke, ø, æ, a<e>regelforan i enstavelsesverbler
voke, ø, æ, a<e>regelforan i enstavelsesverbser
voke, ø, æ, a<e>regelforan i enstavelsesverbrer
voke, ø, æ, a<e>regeletter t og d stum i endelsene -el/-elsehandel
voke, ø, æ, a<e>regeletter t og d stum i endelsene -el/-elsemiddel
voke, ø, æ, a<e>regeletter t og d stum i endelsene -el/-elsenytelse
voke, ø, æ, a<e>regeletter t og d stum i endelsene -el/-elseutsettelse
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-enedyden
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-eneballen
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-enemannen
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-eneposen
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-enegutten
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-enebadene
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-enefuglene
voke, ø, æ, a<e>regeletter t, d, n og s stum i endelsene -en/-eneguttene
voke, ø, æ, a<e>fremmedordi noen lånord fra fransk og engelskraceengelsk
voke, ø, æ, a<e>fremmedordi noen lånord fra fransk og engelskampere fransk
voke, ø, æ, a<e>fremmedordforan n i noen lånord fra fransk ɑentrefransk
voke, ø, æ, a<e>fremmedordforan n i noen lånord fra fransk ɑprevensjonfransk
voke, ø, æ, a<e>fremmedordforan nt i noen lånord fra franskɑdepartement
voke, ø, æ, a<e>fremmedordforan nt i noen lånord fra franskɑarrangement
voke, ø, æ, a<æ>regelnår det ikke følger etter <æ>evæske
voke, ø, æ, a<æ>regelnår det ikke følger etter <æ>eætt
voke, ø, æ, a<æ>regelnår det ikke følger etter <æ> (merk grunnord med å: så, våt, våpen)sæd
voke, ø, æ, a<æ>regelnår det ikke følger etter <æ> (merk grunnord med å: så, våt, våpen)væte
voke, ø, æ, a<æ>regelnår det ikke følger etter <æ> (merk grunnord med å: så, våt, våpen)væpne
voke, ø, æ, a<æ>unntakææsj
voke, ø, æ, a<æ>unntakæbæsj
voke, ø, æ, a<æ>regelforan ælærd
voke, ø, æ, a<æ>regelforan , og i utlydæːbære
voke, ø, æ, a<æ>regelforan , og i utlydæːfæl
voke, ø, æ, a<æ>regelforan , og i utlydæːtæl
voke, ø, æ, a<æ>regelforan , og i utlydæː
voke, ø, æ, a<æ>regelforan , og i utlydæː
voke, ø, æ, a<ø>regelkort øœøsters
voke, ø, æ, a<ø>regelkort øœmørk
voke, ø, æ, a<ø>regellang øøːløve
voke, ø, æ, a<ø>regellang øøːøre
voke, ø, æ, a<ø>regellang øøːmiljø
voke, ø, æ, a<a>regelkort aɑlampe
voke, ø, æ, a<a>regellang aɑːdato
voke, ø, æ, a<a>fremmedordi lånord fra engelskædragshowengelsk
voke, ø, æ, a<a>fremmedordi lånord fra engelskæband (musikk-)engelsk
voke, ø, æ, a<a>fremmedordi lånord fra engelskætanksengelsk
voke, ø, æ, a<a>fremmedordi lånord fra engelskæyankee engelsk
voke, ø, æ, a<ea> fremmedordi lånord fra engelskɛheadingengelsk
voke, ø, æ, a<ea> fremmedordi lånord fra engelskɛheadeengelsk
voke, ø, æ, a<u>fremmedordi lånord fra engelskœdubbeengelsk
voke, ø, æ, a<u>fremmedordi lånord fra engelskœpubengelsk
voke, ø, æ, a<u>fremmedordi lånord fra engelskœflushengelsk
voke, ø, æ, a<u>fremmedordi lånord fra engelskœrushengelsk
voke, ø, æ, a<y>spesiell uttaleœsytten
voke, ø, æ, a<y>spesiell uttaleœsytti
voku, o, å<u>regelʉbunn
voku, o, å<u>regelʉruste
voku, o, å<u>regelʉBurundi
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊsukker
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊnummer
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊtung
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊUngarn
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊmunk
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊbukser
voku, o, å<u>regelforan , , , , ʊjukse
voku, o, å<u>unntak[ʊ] foran andre konsonanter enn , , , , ʊtruffet
voku, o, å<u>unntak[ʊ] foran andre konsonanter enn , , , , ʊhjulpet
voku, o, å<u>unntak[ʊ] foran andre konsonanter enn , , , , ʊskuff
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉfrukt
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉdukke
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉtukle
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉsum
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉslum
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉgummi
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉstum
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉtriumf
voku, o, å<u>unntak[ʉ] selv om står foran ʉskummel
voku, o, å<u>regelʉːbrun
voku, o, å<u>regelʉːluke
voku, o, å<u>regelʉːKamerun
voku, o, å<u>regelʉːskru
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔsom
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔorkidé
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔbalkong
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔbolle
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔkommer
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔNorge
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔforandre
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔforretning
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔlønnsom
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er kortɔtvilsom
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊbonde
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊborte
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊekorn
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊhoste
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊdato
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊnikotin
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊaristokrati
voku, o, å<o>regelvanligvis foran , , , , og i slutten av ordʊkimono
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er langnoen
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er langmot
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er langfjord
voku, o, å<o>regelHovedregel når vokalen er langrosa
voku, o, å<o>unntakPrefikset fore- uttales med [oː] selv om vokalen er langforebygge
voku, o, å<o>unntakPrefikset fore- uttales med [oː] selv om vokalen er langforegå
voku, o, å<o>regelvanligvis foran og tog
voku, o, å<o>regelvanligvis foran og psykolog
voku, o, å<o>regelvanligvis foran og over
voku, o, å<o>regelvanligvis foran og love
voku, o, å<o>unntak[u:] selv om står foran eller hoved-
voku, o, å<o>unntak[u:] selv om står foran eller skog
voku, o, å<o>unntak[u:] selv om står foran eller pedagog .
voku, o, å<o>unntak[u:] selv om står foran eller synagoge
voku, o, å<å>regelkort åɔgått
voku, o, å<å>regelkort åɔåtti
voku, o, å<å>regellang ånål
voku, o, å<å>regellang ååre
voku, o, å<au>fremmedordi noen franske lånordɔauberginefransk
voku, o, å<au>fremmedordi noen franske lånordɔcafé-au-laitfransk
voku, o, å<au>fremmedordi noen franske lånordbordeauxvinfransk
voku, o, å<au>fremmedordi noen franske lånordcomme il feauxfransk
voku, o, å<au>fremmedordʉrestaurant fransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra franskʉgourmandfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra franskʉgourmetfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra fransk og andre spåkʊjournalfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra fransk og andre spåkʊjournalistfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra fransk og andre spåkʊcouscousfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra fransk og andre spåkʊcroupierfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra fransk og andre spåkglamourengelsk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra fransk og andre spåkouzonygresk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra franskà jourfransk
voku, o, å<ou>fremmedordi noen lånord fra franskrougefransk
voku, o, å<ui>fremmedordi noen lånord fra engelskcruiseskipengelsk
vokei, øy, ai<ei>regelæ͜͜ɪstein
vokei, øy, ai<ei>fremmedordi noen lånordɛ¹iːproteingresk
vokei, øy, ai<eg>spesiell uttaleæ͜͜ɪjeg
vokei, øy, ai<eg>spesiell uttaleæ͜͜ɪmeg
vokei, øy, ai<eg>spesiell uttaleæ͜͜ɪdeg
vokei, øy, ai<eg>spesiell uttaleæ͜͜ɪseg
vokei, øy, ai<eg>regeleg før l (men uttales som gl i megler, egle, regle m.fl.)æ͜͜ɪnegl
vokei, øy, ai<eg>regeleg før l (men uttales som gl i megler, egle, regle m.fl.)æ͜͜ɪsegl
vokei, øy, ai<eg>regeleg før l (men uttales som gl i megler, egle, regle m.fl.)æ͜͜ɪkjegle
vokei, øy, ai<eg>regeleg før l (men uttales som gl i megler, egle, regle m.fl.)æ͜͜ɪsnegl
vokei, øy, ai<eg>regeleg før l (men uttales som gl i megler, egle, regle m.fl.)æ͜͜ɪtegl
vokei, øy, ai<eg>regeleg før næ͜͜ɪregne
vokei, øy, ai<eg>regeleg før næ͜͜ɪvelegnet
vokei, øy, ai<eg>regeleg før næ͜͜ɪtilegne
vokei, øy, ai<eg>unntakeg før n ikke som æiæ͜͜ɪegne
vokei, øy, ai<ek>spesiell uttaleæ͜͜ɪseksten
vokei, øy, ai<øy>regelœ͜͜ʏfløyte
vokei, øy, ai<øg>regeløg før nœ͜͜ʏdøgn
vokei, øy, ai<øg>regeløg før nœ͜͜ʏløgn
ei, øy, ai<eu>regelœ͜͜ʏpseudonymgresk
ei, øy, ai<eu>regelœ͜͜ʏfreudiansk
ei, øy, ai<ai>regelɑ͜ɪmai
ei, øy, ai<ai>regelɑ͜ɪhai
ei, øy, ai<ai>regelɑ͜ɪmais
ei, øy, ai<ai>regelɑ͜ɪpai
vokei, øy, ai<ai>fremmedordi noen lånordɑ¹iːnaivfransk
vokei, øy, ai<ai>fremmedordi noen lånordɑ¹iːkokainspansk
vokei, øy, ai<ai>fremmedordi noen lånord fra engelskɛ͜͜͜͜͜ɪmaileengelsk
vokei, øy, ai<ai>fremmedordi noen lånord fra engelskɛ͜͜͜͜͜ɪaidsengelsk
vokei, øy, ai<ai>fremmedordi noen lånord fra engelskɛ͜͜͜͜͜ɪcocktailengelsk
vokei, øy, ai<ay>fremmedordɑ͜ɪmaya
vokei, øy, ai<ay>fremmedordɑ͜ɪpapaya
vokei, øy, ai<ay>fremmedordɛ͜͜͜͜͜ɪlayout
vokei, øy, ai<ay>fremmedordɛ͜͜͜͜͜ɪessay
vokei, øy, ai<ey>fremmedordɑ͜ɪeyeliner
vokei, øy, ai<ey>fremmedordɛ͜͜͜͜͜ɪgeysirislandsk
vokei, øy, ai<ey>fremmedordɛ͜͜͜͜͜ɪsurveyundersøkelseengelsk
vokau, ou, oi, ui<au>regelæ͜͜ʉaugust
vokau, ou, oi, ui<au>regelæ͜͜ʉmaur
vokau, ou, oi, ui<au>regelæ͜͜ʉsau
vokau, ou, oi, ui<eu>regelæ͜͜ʉeuropeisk
vokau, ou, oi, ui<eu>regelæ͜͜ʉeuro
vokau, ou, oi, ui<eu>regelæ͜͜ʉterapeutgresk
vokau, ou, oi, ui<oi>fremmedordnår i samme stavelseɔ͜͜ʏboikottengelsk
vokau, ou, oi, ui<oi>fremmedordnår i samme stavelseɔ͜͜ʏbroilerengelsk
vokau, ou, oi, ui<ou>fremmedordi noen lånord fra engelskɑ͜ʊblackoutengelsk
vokau, ou, oi, ui<ou>fremmedordi noen lånord fra engelskɑ͜ʊblowoutengelsk
vokau, ou, oi, ui<ou>fremmedordi noen lånord fra engelskɑ͜ʊlayoutengelsk
vokau, ou, oi, ui<ou>fremmedordi noen lånord fra engelskɔ͜ʊsoulengelsk
vokau, ou, oi, ui<ow>fremmedordɑ͜ʊDowns syndromengelsk
vokau, ou, oi, ui<ow>fremmedordɑ͜ʊknowhowengelsk
vokau, ou, oi, ui<ow>fremmedordɔ͜͜ʊbowlingengelsk
vokau, ou, oi, ui<ow>fremmedordɔ͜͜ʊblowoutengelsk
vokau, ou, oi, ui<ow>fremmedordɔ͜͜ʊknowhowengelsk
vokau, ou, oi, ui<ow>fremmedordɔ͜͜ʊshow engelsk
vokau, ou, oi, ui<ui>regelu͜͜ʏhui!
Kons/vok Gruppe Grafem Regeltype Forklaring IPA Eksempel Lånt fra Uttale (Østlandsk)