Oratastic

Skrift og uttale

Skrift og uttale

Skrift og uttale

Mange som lærer norsk stusser over hvordan man uttaler visse bokstaver på norsk, for norsk uttales nemlig ikke helt som det skrives. Her kan du søke på bokstaver og bokstavkombinasjoner og hvordan uttalen av dem er og omvendt.

Konsonanter

På grunn av det etymologiske ortografiprinsippet er det flere såkalte stumme bokstaver i skriftlig norsk. Man uttaler aldri h før j og v, og noen ganger uttaler man ikke d i bestemte posisjoner. Et annet kjennetegn i norsk rettskriving er det at det finnes mange bokstavkombinasjoner som i uttalen tilsvarer én lyd. Det finnes flere konsonantlyder i norsk som ikke har tilsvarende bokstaver. For eksempel kan lyden [ʃ] skrives på 14 ulike måter – sjokolade, skinke, skjære, vers, slips, geni, journalist, show, schæfer, cello, crescendo, marsj, nysgjerrig, chic. (Noen nordmenns uttale vil også inkludere kjole, kylling og tjern.)

Vokaler

På grunn av historiske faktorer er det ikke alltid samsvar mellom vokalgrafemene (bokstavene). I uttalen av bokstavene a, i, y, ø, å er det praktisk talt ingen unntak (bortsett fra i lånord fra engelsk), men uttalen av de andre bokstavene varierer. For eksempel kan både bokstavene e og æ betegne begge lydene (/e/ og /æ/). Bokstavene o og u kan begge betegne /u/.

Skrift til uttale

Her kan du søke på bokstaver (grafemer)/ bokstavkombinasjoner og ulike måter de kan bli uttalt. Velg bokstav/bokstavkombinasjon fra menyen. For å se mer informasjon og eksempelord trykker du på den grønne prikken til venstre.
Uttale til skrift

Her kan du søke på lyder og deres ulike skrivemåter. Velg lyd (IPA) fra menyen for å få opp ulike skrivemåter. For å se mer informasjon og eksempler trykker du på den grønne prikken til venstre på hver oppføring.