Oratastic

Nordplusprosjektet

Nordplusprosjektet

Mange har opplevd at det ikke har vært tilstrekkelig med ressurser knyttet til undervisningen av norsk uttale for lærere i norsk som andre- og fremmedspråk. Denne nettsida er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom initiativtakeren Språkenes hus i Latvia, Universitetet i Tartu i Estland og Universitetet i Oslo i Norge, og prosjektets mål har vært å bøte på denne mangelen.

Erfaringen og kunnskapene fra deltakerne fra de ulike partnerinstitusjonene har blitt brukt for å videreutvikle en eksisterende ressurs for multisensorisk uttaleundervisning utarbeidet av Snorre Karkkonen Svensson. Gjennom Nordplus-prosjektet har denne nye nettsiden blitt til med flere titalls nylagde videoer om ulike aspekter ved norsk uttale og tilegnelsen av denne, beskrivelse av en lang rekke aktiviteter til bruk i klasserommet, beskrivelse av norsk uttale i et kontrastivt perspektiv og materiale knyttet til forholdet mellom skrift og uttale i norsk.

Prosjektet er finansiert av NORDPLUS som er Nordisk ministerråds støtteprogram innen livslang læring, med Marta Roķe som prosjektleder. Andre deltakere fra Språkenes hus var Snorre Karkkonen Svensson og Emīls Dzelzkalējs (innhold), Milica Protić Kojović (illustrasjoner), Gatis Pāvils og Arciom Savucin (utvikling av nettsida), fra Universitetet i Tartu deltok Antonina Kostina, Øyvind Rangøy og Adele Vaks (innhold) og fra Universitetet i Oslo Victor Hansen (innhold).

Samarbeidet mellom de tre institusjonene fortsetter gjennom et nytt Nordplus-støttet prosjekt (2021-2023) som utvikler en tilsvarende lærerressurs for undervisningen av norsk grammatikk.