Oratastic

æ-lyden

Beskrivelse av kroppstegnet

Fingrene bøyes innover og holdes med oversida av hånda utover på hver sin side av munnen for å vise at munnen er åpen, og det gjøres et lite rykk for å vise at vokalen er kort.

Beskrivelse av lyden

23 side æ03 front æ

Lenker