Oratastic

ʊ-lyden

Beskrivelse av kroppstegnet

Høyre eller venstre hånds fingrer formes til en sirkel foran munnen og gis et lite rykk for å vise at den er kort.

Beskrivelse av lyden

35 side u15 front u

Lenker