Oratastic

ɖ-lyden

Beskrivelse av kroppstegnet

Høyre hånd: Hånden står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp, tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lydene uttales.
Venstre hånd: Med denne lages tegnet for [d].

Beskrivelse av lyden

retroflekse lyder munn

Beskrivelse av IPA-tegnet

IPA-tegnet for den retroflekse d-en er en d med en liten “hale” ned til høyre: [ɖ]. Også de andre retroflekse lydene har liknende haler.

Lenker