Oratastic

ʈʰ-lyden

Beskrivelse av kroppstegnet

Den ene hånda står for tunga. Håndflata er vendt nedover, fingerspissene beveges opp, tilbake og vippes litt fram. Slik vises hva som skjer inni munnen når lyden uttales.

Den andre hånda går fra å holde to fingre krysset for å vise t og så spres raskt utover. Fingrene viser lufteksplosjonen som oppstår ved en aspirert lyd.

Beskrivelse av lyden

Aspirert retrofleks t uttales ved at tunga bøyes mot den bakre delen av gommen og slås med undersida framover. Legg merke til at retrofleks vanligvis ikke er aspirert siden den ikke forekommer i enkeltord alene. Se her for uaspirert retrofleks t-lyd.

Beskrivelse av IPA-tegnet

IPA-tegnet for den retroflekse t-en er en t med en liten “hale” ned til høyre og en hevet h: [ʈʰ]. Også de andre retroflekse lydene har liknende haler.

Forhold til skriftbildet

Denne lyden forekommer hvor <r> og <t> står ved siden av hverandre. Det er viktig å merke seg at aspirert retrofleks t-lyd aldri forekommer i begynnelsen av enkeltord, men det er noen tilfeller hvor det oppstår:

  1. i ord som har et prefiks som slutter med <r> og hvor første stavelse i stammen av ordet er trykktung begynner med med <t>: fortelle [¹ʈʰɛlːə].
  2. I lånord med grafemkombinasjonen r + t, med trykk på andre stavelse: parti [pʰɑ¹ʈʰiː]
  3. Når ord som begynner med <t> kommer etter ord som slutter på <r> (spesielt rask tale): Jeg er tysk. [jæ͜ɪæ¹ʈʰʏsːkʲʰ].

Tips

Et hjelpemiddel når man trener aspirasjon kan være å bruke lapper eller et papirark som man holder foran munnen. Det blir gjerne stor forskjell i utslaget, og man ser det visuelt om man får det til eller ikke. Man kan også bruke hånda, og da skal man føle et “vindpust” fra munnen når man gjør det riktig.