Oratastic

Zaimki (Pronomen)

OratasticMinigramatyka języka norweskiego▸ Vietniekvārdi (Pronomen)

Zaimki

Pronomen

 
Forma podmiotowa
Forma dopełnieniowa
Forma zwrotna
Liczba pojedyncza

1

2

3

3

3

3

jeg (ja)

du (ty)

han (on)

hun (ona)

den (ten, ta)

det (to)

meg

deg

ham/han

henne

den

det

meg

deg

seg

seg

seg

seg

Liczba mnoga

1

2

3

vi (my)

dere (wy)

de (oni, one, ci, te)

oss

dere

dem

oss

dere

seg

Den, det

Zaimki te zastępują rzeczowniki. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego można zastąpić zaimkiem den, natomiast rzeczowniki rodzaju nijakiego można zastąpić zaimkiem det.
Zaimki den i det stosuje się do przedmiotów.
 
Gunnstein leser ei bok. Den er spennende. – Gunnstein czyta książkę. Jest ona ekscytująca.

De kjøpte en ny bilDen var dyr.

Oni kupili nowy samochód. On był drogi.

Hvor er glassetDet står på bordet. – Gdzie jest szklanka? [Ona] stoi na stole.

De

Zaimek de może odnosić się zarówno do osób, jak i przedmiotów w liczbie mnogiej.
 
Malin og Henrik er naboer. Av og til snakker de sammen. – Malin i Henrik są sąsiadami. Od czasu do czasu [oni] ze sobą rozmawiają.
 
Hvor er koppene? De er i skapet. – Gdzie są kubki? [One] są w szafce.

Hvilken / Hvilket / Hvilke?

Te zaimki pytajne odpowiadają polskiemu który? w różnej odmianie. Zazwyczaj występuje po nich rzeczownik w formie nieokreślonej, a jego rodzaj i liczba zależą od rodzaju i liczby rzeczownika. Hvilken jest używany ze słowami rodzaju żeńskiego i męskiego, Hvilket ze słowami rodzaju nijakiego, a Hvilke – w liczbie mnogiej.
 
Hvilken by kommer du fra? – Z którego miasta jesteś?
 
Hvilken bok skal du kjøpe da? – Więc którą książkę kupisz?
 
Hvilket hus er ditt? – Który dom jest twój?

Hvilke aviser leser du?

Które gazety czytasz?
Polski zaimek pytajny który? odnoszący się do ludzi odpowiada norweskiemu Hvem?
 
Hvem snakket du med? – Z kim rozmawiałeś?
 

Forma podmiotu i dopełnienia

Odmiana zaimków w języku norweskim jest prostsza niż w języku polskim – mianownik odpowiada formie podmiotu, podczas gdy pozostałe przypadki (z wyjątkiem dopełniacza) mają formę dopełnienia.
 
De snakker med oss. – Oni rozmawiają z nami.
 
Det er til deg. – To dla ciebie.

Hun er forelsket i ham.

Ona jest w nim zakochana.
Formy zwrotne – patrz: Czasowniki zwrotne

Zaimki dzierżawcze

Odmienia się je zgodnie z rodzajem i liczbą rzeczownika, który określają.

 
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
Liczba mnoga
Jegbilen minboka mihuset mittbarna mine
Dubilen dinboka dihuset dittbarna dine
Hanbilen hansboka hanshuset hansbarna hans
Hunbilen hennesboka henneshuset hennesbarna hennes
Vibilen vårboka vårhuset vårtbarna våre
Derebilen deresboka dereshuset deresbarna deres
Debilen deresboka dereshuset deresbarna deres

Forma zwrotna zaimka dzierżawczego

 
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
Liczba mnoga
Hanbilen sinboka sihuset sittbarna sine
Hunbilen sinboka sihuset sittbarna sine
Debilen sinboka sihuset sittbarna sine
Wskazują one, że obiekt należy do podmiotu zdania, a nie do kogoś innego. W języku polskim temu zaimkowi odpowiada zaimek swój, jednak w języku norweskim, w przeciwieństwie do polskiego, gdzie swój jest używany we wszystkich osobach, zaimek ten jest używany tylko w trzeciej osobie.
 
Jeg snakker med mora mi. – Rozmawiam ze swoją matką.
 
Du snakker med mora di. – Rozmawiasz ze swoją matką.

Han snakker med mora si.

On rozmawia ze swoją matką.

Hun snakker med mora si. – Ona rozmawia ze swoją matką.

Vi snakker med mora vår. – My rozmawiamy ze swoją matką.

Dere snakker med mora deres. – Wy rozmawiacie ze swoją matką.

De snakker med mora si. Oni rozmawiają ze swoją matką.

Zwróć uwagę, jak zmienia się znaczenie bez użycia formy zwrotnej zaimka dzierżawczego:
 
Han snakker med mora hans. – On rozmawia z jego matką. (nie swoją własną)
 
Hun snakker med mora hennes. Ona rozmawia z jej matką.(nie swoją własną)
 
De snakker med mora deres. – Oni rozmawiają z ich/waszą matką (nie swoją własną).
Dozwolone są dwa sposoby ustawiania szyku słów:
 
1) Zaimek dzierżawczy występuje po rzeczowniku w formie określonej – bilen min, huset sitt
 
2) Zaimek dzierżawczy poprzedza rzeczownik, który w tym wypadku musi być w formie nieokreślonej – min bil, sitt hus.

Innhold