Oratastic

Czasowniki (Verb)

OratasticMinigramatyka języka norweskiego▸  Czasowniki (Verb) 

Czasowniki

Verb

Czasowniki określają czynności, procesy i stany: lese ‘czytać’, føle ‘czuć’, sitte ‘siedzieć’.

W języku polskim formy czasownika w obrębie jednego czasu odmieniają się przez osoby i liczbę (ja czytam, ty czytasz, my czytamy), podczas gdy w języku norweskim nie forma czasownika pozostaje taka sama (jeg leser, du leser, vi leser).

Bezokolicznik

Podstawową formą czasownika jest bezokolicznik (Infinitiv). Odpowiada on na pytanie „Co (z)robić?” Formy bezokolicznika w języku norweskim zazwyczaj, ale nie zawsze, kończą się na –e.

Bezokolicznik prawie zawsze używany jest razem ze znakiem bezokolicznika å (podobnie jak słówko to w języku angielskim i zu w języku niemieckim):

Jeg liker å lese bøker.

Lubię czytać książki.

De pleier å sykle til jobben. – Oni mają zwyczaj jeździć do pracy rowerem.

Hun ønsker å bo i Norge. – Ona chce mieszkać w Norwegii.

Znak bezokolicznika å nie jest jednak używany po czasownikach modalnych (skal, vil, kan, må, bør, tør) i får:

Barna kan klatre opp på fjellet. – Dzieci mogą wspiąć się na górę.

Agnieszka vil bo i en større leilighet. – Agnieszka chce mieszkać w większym mieszkaniu.

Du . – Musisz iść.

Czas teraźniejszy

Forma czasu teraźniejszego prostego w języku norweskim jest tworzona przez dodanie końcówki -er lub -r zamiast końcówki bezokolicznika -e
Bezokolicznik
 
Czas teraźniejszy
 
å kaste
rzucać
kaster
rzucam, rzucasz itd.
å hoppe
skakać
hopper
skaczę, skaczesz itd.
å snakke
rozmawiać
snakker
rozmawiam, rozmawiasz itd.
å bo
mieszkać
bor
mieszkam, mieszkasz itd.

Wyjątki:

 
Bezokolicznik
 
Czas teraźniejszy
 
 å være
być
er
jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
å gjøre
robić
gjør
robię, robisz, robi, robimy, robicie, robią
å vite
wiedzieć
vet
wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie, wiedzą
å spørre
pytać
spør
pytam, pytasz, pyta, pytamy, pytacie, pytają
Czasowniki modalne
å skulle
zamierzać
skal
wyraża plan na przyszłość, potrzebę
å ville
chcieć
vil
chcę, chcesz, chce, chcemy, chcecie, chcą
å kunne
móc, potrafić
kan
mogę, możesz, może, możemy, możecie, mogą
å måtte
musieć
wyraża potrzebę, konieczność
å burde
powinien(eś)
bør
wyraża zalecenie, powinność
å tørre
ośmielić się, śmieć
tør
ośmielam się, ośmielasz się itd.

Przykłady:

Henrik vet ikke om de kommer i dag. – Henrik nie wie, czy oni dzisiaj przyjdą.

Henrik vil vite om de kommer i dag. – Henrik chce wiedzieć, czy oni dzisiaj przyjdą.

Agnieszka er syk. – Agnieszka jest chora.

Det er deprimerende å være syk.

Bycie chorym jest przygnębiające.
Użycia czasu teraźniejszego w języku norweskim i polskim są podobne. W języku norweskim używa się jednak częściej czasu teraźniejszego w odniesieniu do przyszłości. Użycie czasu teraźniejszego w odniesieniu do przyszłości wnioskuje się z kontekstu lub przez odniesienia czasowe, takie jak „za dwie godziny”, „w przyszłym roku” itp.
 
De kommer i kveld. – Oni przyjdą dziś wieczorem.
 
Konserten begynner om en halv time. – Koncert zaczyna się za pół godziny.

Tryb rozkazujący (imperativ)

Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, prośbę, zaproszenie.

Dla większości czasowników, forma rozkazująca jest tworzona przez odcięcie końcówki bezokolicznika -e.

Bezokolicznik
 
Tryb rozkazujący
 
å snakke
rozmawiać
snakk (norsk)!
mów/mówcie (po norwesku)!
å gjøre
robić
gjør (leksene)!
zrób/zróbcie (prace domowe)!
Dla czasowników, w których bezokolicznik nie kończy się na -e, forma trybu rozkazującego jest taka sama jak bezokolicznik.
Bezokolicznik
 
Tryb rozkazujący
 
å gå
iść
gå!
idź! idźcie!
å se
widzieć, patrzeć
se!
patrz! patrzcie!
Tryb rozkazujący służy również do wypowiadania życzeń
 
Ha en fin helg! – Miłego weekendu! (dosł. Miej dobry weekend!)