Oratastic

Liczebniki (Tallord)

OratasticMinigramatyka języka norweskiego▸ Liczebniki (Tallord)

Liczebniki

Tallord

Liczebniki główne

0 – null

1 – en/ei/ett*

2 – to

3 – tre

4 – fire

5 – fem

6 – seks

7 – sju/syv

8 – åtte

9 – ni

10 – ti

11 – elleve

12 – tolv

13 – tretten

14 – fjorten

15 – femten

16 – seksten

17 – sytten

18 – atten

19 – nitten

20 – tjue

21 – tjueen

22 – tjueto

30 – tretti

40 – førti

50 – femti

60 – seksti

70 – sytti

80 – åtti

90 – nitti

100 – (ett) hundre

101 – hundre og en

130 – hundre og tretti

200 – to hundre

453 – fire hundre og femti tre

1000 – (ett) tusen

2000 – to tusen

3333 – tre tusen tre hundre og tretti tre

1 000 000 – en million

1 000 000 000 – en milliard

*Tutaj wybór formy liczebnika zależy od rodzaju rzeczownika, z którym występuje, i prawie pokrywa się z rodzajnikiem nieokreślonym rzeczownika:

ei bok – jedna książka

en stol – jedno krzesło, ale

ett hus – jeden dom.

W odniesieniu do liczb jako takich, na przykład kodu pocztowego lub numeru telefonu, używane jest słowo en.

Tymczasem mówiąc, która jest godzina, używa się ett:

– Hva er klokka?

– Den er ett.

Liczebniki porządkowe

0.      nulte

1.      første

2.      andre

3.      tredje

4.      fjerde

5.      femte

6.      sjette

7.      sjuende / syvende

8.      åttende

9.      niende

10.  tiende

11.  ellevte

12.  tolvte

13.  trettende

14.  fjortende

15.  femtende

16.  sekstende

17.  syttende

18.  attende

19.  nittende

20.  tjuende

21.  tjueførste

22.  tjueandre

30.  trettende

40.  førtiende

50.  femtiende

60.  sekstiende

70.  syttiende

80.  åttiende

90.  nittiende

100. hundrede

1000. tusende

Użycie liczebników porządkowych języku norweskim jest podobne do tego w języku polskim. W przypadku określania roku używa się jednak liczebnika głównego, a nie porządkowego:

19.04.1989 – (den) nittende mars nitten åttini / (den) nittende i fjerde nitten åttini

Rok jest zapisywany cyframi, ale sposób, w jaki się go mówi, zależy od tego, czy jest to obecne, czy poprzednie tysiąclecie:

1999 – nitten nittini (dosłownie: dziewiętnaście dziewięćdziesiąt dziewięć)

2013 – to tusen og tretten lub tjue tretten.

W przypadku klas lub pięter, po liczebniku porządkowym zwykle występuje rzeczownik w formie nieokreślonej:

Hun går i sjette klasse. (Ona chodzi do szóstej klasy.)

De bor i tredje etasje. (Oni mieszkają na drugim piętrze.)

W innych przypadkach istnieje duża swoboda wyboru, czy rzeczownik będzie w formie nieokreślonej, określonej bez rodzajnika określonego, czy określonej z rodzajnikiem określonym.

Innhold