Oratastic

Przyimki (Preposisjoner)

OratasticMinigramatyka języka norweskiego▸ Przyimki (Preposisjoner)

Przyimki

Preposisjoner

Przyimki to słowa nieodmienne, które łączą niezależne słowa w zdaniu i pokazują związek między nimi. Najczęściej przyimki łączą czasownik z rzeczownikiem (lub słowem pełniącym funkcję rzeczownika):

Glasset står bordet. (Szklanka stoi na stole.) Henrik skal til legen. (Henrik pójdzie do lekarza.)

Zaimki osobowe po przyimkach mają formę dopełnieniową:

Luna ringer til henne.

Gunnstein snakker med dem. 

Znaczenie przyimków w języku norweskim nie jest konsekwentnie takie samo jak w języku polskim i mogą one nie być używane tylko w jednym znaczeniu (miejsce, czas itp.), tzn. ten sam przyimek może być inaczej tłumaczony na język polski w zależności od kontekstu. W języku norweskim przyimek jest często używany tam, gdzie w języku polskim byłby użyty po prostu inny przypadek:

Det er til deg. (To dla ciebie. ) Mora til Luna er syk. (Mama Luny jest chora – Dopełniacz) De bor i Bergen. Gunnstein er biblioteket. (Oni mieszkają w Bergen. Gunnstein jest w bibliotece.)

Przyimki z określeniem miejsca

i – w
 – na, w (Han sitter på bordet – On siedzi na stole. De er på kjøkkenet – Oni są w kuchni.)
over – nad
under – pod
bak – za
foran – przed
hos u (Han bor hos onkelen sin – On mieszka u swojego wujka)
ved nad, przy, obok (Byen ligger ved sjøen – Miasto leży nad morzem)
blant pomiędzy, wśród, pośród (Boka er veldig populær blant ungdom – Książka jest bardzo popularna wśród młodzieży)
mellom… ogmiędzy… a, mówiąc o byciu w przestrzeni lub czasie (Apoteket ligger mellom banken og matbutikken – Apteka znajduje się między bankiem a sklepem spożywczym.)

Przyimki w wyrażeniach:

ved siden av – obok, przy (Holdeplassen er ved siden av teateret – Przystanek jest obok teatru)

i nærheten av – blisko, niedaleko od, w pobliżu (De bor i nærheten av hverandre – Oni mieszkają niedaleko od siebie)

til venstre / høyre for – na lewo / prawo od (Butikken er til venstre for apoteket – Sklep jest na lewo od apteki)

Przyimki z określeniem kierunku

til – do (De skal dra til Spania snart – Oni wkrótce udadzą się do Hiszpanii), (Han skal til onkelen sin – On pójdzie do swojego wujka)
fra z (Henrik er fra Norge – Henrik jest z Norwegii)
do (Han går på jobben – On idzie do pracy)
i  do (Hun skal i butikken – Ona pójdzie do sklepu)

Przyimki z określeniem przynależności

til boka til Agnieszka – książka Agnieszki
prisen på leiligheten – cena mieszkania
av begynnelsen av filmen – początek filmu
i innholdet i boka – treść książki

Przyimki z określeniem czasu

om – w (om sommeren – w lato, latem, om natta – w nocy, nocą)

– za: om tre uker – za trzy tygodnie

til – w, odnoszące się do czasu, który ma nadejść) (til sommeren –w następne lato, til jul – w Boże Narodzenie, na Boże Narodzenie)

i – dziś- (i dag – dzisiaj, i kveld – tego wieczoru, i morges – tego ranka, , i år – w tym roku,

            ale – (i) denne uka – w tym tygodniu)

            Inne wyrażenia: i morgen – jutro, i fjor – w zeszłym roku

i – od, mówiąc o długości trwania, odstępie czasu (De har vært her i ei uke – Oni tutaj są od tygodnia)

innen – do (włącznie) (Oppgaven må leveres innen 15. mai – Zadanie trzeba oddać do 15 maja włącznie)

– w, mówiąc o dniach tygodnia (på mandag – w poniedziałek)

lub od, mówiąc o odstępie czasu, w którym coś się nie stało (Han har ikke spist på tre dager – On nie jadł od trzech dni)

for… siden – przed (for to uker siden – przed dwoma tygodniami (dwa tygodnie temu))
fra… til – od… do (Hun er på jobben fra ni til fem – Ona jest w pracy od dziewiątej do
piątej)
mellom… og – między… a (Malin skal være i London mellom jul og nyttår. – Malin będzie w Londynie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.)
før – przed (Kom før jul – Przyjedź przed Bożym Narodzeniem)
etter – po (Etter jobben går han hjem – Po pracy on idzie do domu)
siden – od (Han har bodd her siden april – On tutaj mieszka od kwietnia)

Malin skal være i London mellom jul og nyttår.

Malin będzie w Londynie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.

Innhold