Oratastic

Nimisõnad (Substantiv)

OratasticNorra keele minigrammatika▸  Nimisõnad (Substantiv)

Nimisõnad

Substantiv

Nimisõnad on inimeste, kohtade, asjade, nähtuste jms nimed.

Üldnimed on inimeste, loomade, tegevuste, olukordade jms üldised nimetused, näiteks: en mann (mees), ei kvinne (naine), løping (jooksmine), vennlighet (sõprus).

Pärisnimed on kindlate isikute, loomade, kohtade, asutuste jms nimed ja need kirjutatakse suure algustähega, näiteks: Per, Kari, Pus, Bergen, India, Koranen.

Sugu

Üldnimed jaotatakse soo järgi rühmadesse. Sarnaselt saksa ja vene keelega on norra keeles kolm sugu: meessugu(hankjønn), naissugu (hunkjønn) ja kesksugu (intetkjønn). Meessoost sõnade artikkel on en, naissoost sõnade artikkel ei ja kesksoost sõnade artikkel et:

meessugu Naissugu kesksugu
en mann (mees) ei kone (naine) et navn (nimi)
en gutt (poiss) ei jente (tüdruk) et bord (laud)

Naissoost sõnade puhul võib artikli ei asemel kasutada ka artiklit en. Kõnekeeles on Norras siiski levinum variant ei.

Sõnade sool ei ole enamasti loogilist seletust ja see tuleb õppida osana sõnast.

Nimisõnade käänamine

Nimisõnade käänamise aluseks on arv (ainsus ja mitmus) ning määratus (määramata ja määratud):
Ainsus (Entall)
Mitmus (Flertall)
Määramata
(Ubestemt form)
Määratud
(Bestemt form)
Määramata
(Ubestemt form)
Määratud
(Bestemt form)
Meessugu
(hunkjønn)
ei jente (tüdruk) jenta jenter jentene
ei dør (uks) døra dører dørene
Meessugu
(hankjønn)
en gutt (poiss) gutten gutter guttene
en skole (kool) skolen skoler skolene
Kesksugu
(intetkjønn)
et bilde (pilt) bildet bilder bildene
et program (programm) programmet programmer programmene
Määramata vormi kasutatakse enamasti siis, kui midagi tuleb esimest korda jutuks või eeldatakse, et kuulaja ei tea millegi kohta. Määratud vormi kasutatakse siis, kui midagi mainitakse juba mitmendat korda või on kindel, et teatakse, millest räägitakse.
 
Bergen er en fin by. Byen ligger i Norge. – Bergen on ilus linn. See linn asub Norras.
 
Sola skinner – Päike paistab (on ainult üks päike)

Määratud vorm:

Ainsuse määratud vormis saavad meessoost sõnad lõpu –en, naissoost sõnad lõpu ­–a ja kesksoost sõnad lõpu –et.

Mitmus:

Mitmuse määramata vormis saavad enamus nimisõnu lõpu –er ja mitmuse määratud vormis lõpu       -(e)ne. Kesksoost sõnade mitmuse määratud vormi lõpuks võib olla ka –a.

Ühesilbilised kesksoost nimisõnad on mitmuse määramata vormis lõputa:

                                  Ainsus                                                                               Mitmus
MääramataMääratudMääramataMääratud

et land (maa)

et glass (klaas)

et hus (maja)

et barn (laps)

landet

glasset

huset

barnet

land

glass

hus

barn

landene/landa

glassene/glassa

husene/husa

barna

Inimeste ja ametitega seotud nimisõnad, mis lõpevad –er’ga, ja ka mõned teised nimisõnad, mis lõpevad –er’ga, saavad mitmuse määramata vormis lõpuks vaid –e:

AinsusMitmus
MääramataMääratudMääramataMääratud

en ester (eeslane)

en baker (pagar)

en genser (kampsun)

esteren

bakeren

genseren

estere

bakere

gensere

esterne

bakerne

genserne

Mõned sõnad saavad mitmuse määramata vormis lühendatud kuju:

AinsusMitmus
MääramataMääratudMääramataMääratud

en regel (reegel)

ei søster (õde)

et mønster (muster)

regelen

søstera

mønsteret

regler

søstre

mønstre

reglene

søstrene

mønstrene

Mõned tihtikasutatavad nimisõnad käänduvad ebareeglipäraselt:

AinsusMitmus
MääramataMääratudMääramataMääratud

ei bok (raamat)

ei mor (ema)

ei natt (öö)

ei tann (hammas)

en bror (vend)

en fot (jalg)

en mann (mees)

et tre (puu)

et øye (silm)

et kne (põlv)

boka

mora

natta

tanna

broren

foten

mannen

treet

øyet

kneet

bøker

mødre

netter

tenner

brødre

føtter

menn

trær

øyne

knær

bøkene

mødrene

nettene

tennene

brødrene

føttene

mennene

trærne

øynene

knærne

Osadel sõnadel ei ole mitmust:

  1. Loendamatud asjad: snø (lumi), korn (mais), mel (jahu), ris (riis), melk (piim), sand (liiv), luft (õhk), silke (siid).
  2. Abstraktsed mõisted: takknemlighet (tänulikkus), tro (usk), tvil (kahtlus), lykke (õnn)

Osasid sõnu kasutatakse enamasti mitmuses, kuigi kõik sõnad ei kattu eesti keele mitmuslike sõnadega: penger (raha), forfedre (esiisad), briller (prillid), søsken (õed-vennad), grønnsaker (köögivili).

Kuuluvuse väljendamine

Eesti keeles kasutatakse kuuluvuse väljendamiseks omastavat käänet. Norra keeles käändeid ei ole ja kuuluvust väljendatakse eessõna või fraasi lõppu lisatava s’ abil.

Huset til Larsen – Larsenite maja
Larsens hus – Larsenite maja
Familien til Agnieszka – Agnieszka perekond
Johannes’ familie – Johannese perekond

Näidetest on näha, et eessõna abil moodustatava konstruktsiooni puhul on nimisõna määratud vormis, fraasi lõpus oleva s’ korral aga määramata vormis. Ülakoma lisatakse sellisel juhul, kui fraasi lõppu jääb s, x või z.

Innhold