Oratastic

10 språklæringstips

Oratastic▸ 10 språklæringstips 10 språklæringstips 1. Språk er så mye mer enn bare en kombinasjon av ord og grammatikk. Derfor bør du lære ord og former i kontekst, ikke bare lære enkeltord og grammatikkregler utenat. Fokuser på fraser og kollokasjoner, det vil si ord som ofte brukes sammen. Dykk ned i autentisk språk så mye som … Read more

10 wskazówek do nauki języka

Oratastic▸ 10 wskazówek do nauki języka 10 wskazówek do nauki języka 1. Język to znacznie więcej niż tylko połączenie słów i gramatyki; ważne jest, aby uczyć się słów i ich form w szerszym kontekście, a nie tylko wkuwać słowa i zasady gramatyczne. Skup się na wyrażeniach i kolokacjach – kombinacjach słów, które często występują razem. Zanurz … Read more

10 patarimų, kaip mokytis kalbų

Oratastic▸ 10 patarimų, kaip mokytis kalbų 10 patarimų, kaip mokytis kalbų 1. Kalba – daug daugiau nei žodžiai ir gramatika: svarbu žodžius ir jų formas mokytis siejant juos su kontekstu, o ne mintinai iškalti žodžius ir gramatikos taisykles. Sutelkite dėmesį į frazes ir kolokacijas – dažnai kartu vartojamų žodžių junginius. Taip pat kuo giliau pasinerkite į … Read more

10 советов для изучения языка

Oratastic▸ 10 советов для изучения языка 10 советов для изучения языка 1. Язык — это гораздо больше, чем простое сочетание слов и грамматики; недостаточно просто зазубрить словарь и правила грамматики, слова и их формы важно учить в контексте. Заострите внимание на часто употребляемых фразах и словосочетаниях. Погрузитесь в естественную языковую среду, насколько это возможно: смотрите телевизионные … Read more