Oratastic

C4 – Telefonsamtaler

Telefonsamtaler

Denne videoen tar for seg sentrale aspekter ved telefonsamtaler, og hva det er viktig å fokusere på i telefonsamtaler, blant annet hvordan man forholder seg til samtalepartneren på en god måte og hvordan man kan gi god service over telefon og vise empati, også i tilfeller hvor samtalepartneren kan være vanskelig.

Telefonfraser

Illustrasjoner: Milica Kojović

Denne presentasjonen tar for seg fraser som man bruker i telefonsamtaler, innledning, avslutning, problemsøking, oppfølging og mer. Presentasjonen har et ekstra fokus uttale, blant annet rytme og intonasjon. I frasene er tonem og lang lyd i trykktung stavelse markert. Se gjerne videoen flere ganger og pass på å gjenta og trene på frasene!