Oratastic

B3 – Å skrive gode e-poster

Å skrive gode e-poster

Denne videoen handler om hvordan man vanligvis skriver e-poster på norsk. Det skiller seg nemlig ofte fra måtene det er vanlig å skrive e-poster på på andre språk. Her ser vi blant annet på hvordan du kan innlede og avslutte e-poster på norsk.

Nyttige fraser og uttrykk

Illustrasjoner: Milica Kojović

Denne presentasjonen viser fraser som det er vanlig å innlede og avslutte e-poster med i norsk.

Analyse av praktiske eksempler

Illustrasjoner: Milica Kojović

Denne presentasjonen analyserer sju eksempler som representerer ulike e-posttyper og trekker fram både gode og mindre gode eksempler av formuleringer i e-postene. Les først den umarkerte versjonen av e-posten og vurder hva som er gode og mindre gode fraser, og så sammenlikner du med vår versjon der rød står for mindre gode valg av formuleringer, men grønt står for anbefalte formuleringer.

Denne presentasjonen analyserer sju eksempler som representerer ulike e-posttyper og trekker fram både gode og mindre gode eksempler av formuleringer i e-postene.

Normer for e-poster

Denne oppgava gir deg blant annet trening å gjenkjenne ulike kommunikasjonstyper i e-post, og valg av passende emnefelt i e-poster.

Test deg selv!

Her kan du teste deg selv i hva du har lært om e-postnormer og gode måter å skriver e-poster på.