Oratastic

ʉː-lyden

Beskrivelse av kroppstegnet

Siden lyden uttales med en form på munnen som man drikker noe av et sugerør, er tegnet en bevegelse med pekefinger som sugerør opp mot munnen som dras nedover for å vise lengde.

Beskrivelse av lyden

[ʉː] skiller seg på to måter fra den lange y-lyden [yː]. Den viktigste forskjellen er leppeposisjonen, siden den skal være spisst rundet. Dessuten uttales denne lyden med tunga trukket litt lenger tilbake enn [yː], selv om tungehøyden er omtrent den samme.

Beskrivelse av IPA-tegnet

Tegnet for den lange u-lyden er en gjennomstreket u med et lengdetegn: [ʉː].
Tips: Det kan være lurt å bruke spesialtegnet for en gjennomstreket u når du bruker tegnet i skrift og ikke gjennomstreke en u selv, siden gjennomstrekingen kan bli borte hvis man kopierer tegnet.37 side ue ue 18 front uu

Sammenlikning

Ikke helt lik, men liknende lyder har man f.eks. i
Tysk: Lüge
Estisk:  üür
Finsk: syyskuu

Mange innlærere blander med o-lyden, siden det er den man bruker for samme bokstav for i de fleste andre språk hvor man bruker det latinske alfabetet. Den deler også lepperundingen. Den viktigse forskjellen er at tunga er er lenger fram i munnen når man uttaler [ʉ]  og [ʉː].

Forhold til skriftbildet

[ʉː] er alfabetuttalen av bokstaven <u>. Når det er kort lyd, er det ofte at bokstaven uttales med en o-lyd, [ʊ]. Men den lange, foran ingen eller enkel konsonant, er som regel  [ʉː].

Tips

Det kan være lurt å arbeide med kontrastene mellom lydene [uː], [ʉː] og [yː].

Lenker

Til uttaletrening